Menu
PL EN

Środowiskowe standardy działania Ośrodków Innowacji i Przedsiebiorczości

2020-11-23 17:21:00wróć do listy

Pani Marzena Mażewska Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości opowiada o standardach działania Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

SOOIPP - Czym są standardy działania Ośrodków innowacji i przedsiębiorczości?

Marzena Mażewska - Standardy działania OIiP to zespół ustrukturyzowanych zaleceń co do organizacji zarządzania i realizacji usług dla pomysłodawców i przedsiębiorców z sektora MSP porządkujących aktywność ośrodków  a jednocześnie będący sygnałem dla otoczenia, że jakość realizacji zadań jest w takim ośrodku na pierwszym miejscu.

SOOIPP - Skąd pomysł na opracowanie i wdrożenie?

Marzena Mażewska - Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości powstawały w bardzo równych warunkach, niejednokrotnie w oparciu o uwarunkowania formalne np. wymogu przybrania formy spółki kapitałowej lub fundacji. Nie ma jednolitych przepisów regulujących zasady działania tak szczególnych podmiotów łączących działalność misyjną z usługami na rzecz środowiska gospodarczego. SOOIPP od lat prowadzi badania nad OIiP w Polsce, wynikające z nich wnioski skierowały naszą uwagę na potrzebę stworzenia wspólnych ram dla działalności tego typu ośrodków. Wykorzystaliśmy do tego jeden z projektów finansowanych ze środków UE, co pozwoliło nam przede wszystkim zaangażować w ich tworzenie kilkadziesiąt ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości stąd też nazwa środowiskowe standardy działania OIiP.

SOOIPP - Czy wdrożenie standardów jest trudnym przedsięwzięciem?

Marzena Mażewska - Z naszego audytorskiego doświadczenia wynika, że generalnie w zakresie formalno – prawnym czy ogólnej organizacji pracy Ośrodków nie jest problemem wykazanie spełniania standardów SOOIPP. Czasem jednak pojawiają się trudności w zakresie organizacji i realizacji usług lub współpracy z otoczeniem, na które Ośrodki zdecydowanie za mało poświęcają uwagi.

SOOIPP - Jakie korzyści mają Ośrodki z posiadania certyfikatu SOOIPP?

Marzena Mażewska - Przede wszystkim sam audyt jest istotnym źródłem wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla ośrodków i ich zespołów, ponieważ eksperci SOOIPP rekrutują się wyłącznie spośród osób działających w środowisku IOB, mających wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu tego typu ośrodkami. Chętnie dzielą się wiedzą i dają rekomendacje zmian podnoszących efektywność działania ośrodków. W drugiej kolejności nadchodząca perspektywa finansowa będzie wymagała od OIiP potwierdzenia świadczenia wysokiej jakości usług. Już w poprzednich latach w konkursach na projekty lub usługi finansowane ze środków publicznych wymóg certyfikatu jakości był warunkiem uzyskania finansowania. Wszystko wskazuje na to, że taka tendencja będzie się nasilać w najbliższym czasie. Przygotowywana przez  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nowa akredytacja najprawdopodobniej powiąże w sposób bardzo istotny  zapewnienie jakosci świadczonych usług z możliwoscią realizacji zadań finansowanych ze środków UE i budżetowych w nadchodzącej perspektywie finansowej.


SOOIPP – Dziękuję za informacje.

Więcej informacji nt. standardów SOOIPP znajdą Państwo pod adresem: http://www.sooipp.org.pl/audyty-oiip

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ