Menu
XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP
22-24 maja 2017, Olsztyn
Zapraszamy na stronę konferencji www.konferencja-sooipp.pl
Jak zostać członkiem SOOIPP Co daj członkostwo SOOIPP? Publikacje SOOIPP Raport 2015 Partnerstwa i patronaty Dobre praktyki w ośrodkach innowacji
PL EN

Aktywność SOOIPP

Spotkanie parków i inkubatorów technologicznych

2017-01-19 18:24:00

Wczoraj odbyło się spotkanie 30 przedstawicieli parków i inkubatorów technologicznych oraz instytucji zainteresowanych współpracą ze środowiskiem OI. Główne tematy dotyczyły podsumowania prowadzonych wspólnie w 2016 roku inicjatyw i działań na rzecz środowiska ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Agencji promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich Ambasady Republiki Włoskiej p. Antonio Mafodda i p. Izabela Laskowska oraz p. Arkadiusz Lewicki z KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Więcej

Targi Terenów Inwestycyjnych Investate-Poland 2017

2017-01-05 21:05:00

Targi Terenów Inwestycyjnych Investate-Poland 2017 to prestiżowa Impreza o zasięgu międzynarodowym. Jej celem jest przedstawienie szerokiej rzeszy inwestorów z kraju i zagranicy aktualnej oferty wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę terenów przygotowanych przez ich właścicieli. To doskonała okazja do promocji Regionów, ale też dużych parków technologicznych i przemysłowych w Europie, pokazania ich jako wyjątkowych miejsc do prowadzenia biznesu.

Więcej

SOOIPP patronem kolejnej konkursu Innovators Under 35 Poland edycji 2017

2016-11-20 11:00:00

Stowarzyszenie kontynuuje współpracę z organizatorami europejskiego konkursu dla młodych innowatorów. Tak jak w tym roku będziemy upowszechniać informacje o konkursie i aktywnie współdziałać w jego realizacji. Zakończenie tegorocznej edycji będzie miało miejsce podczas Summit Europe of Innovators under 35 - europejskiego spotkania społeczności Innovators under 35 gromadzące finalistów wszystkich 6 edycji konkursu oraz międzynarodowych partnerów. Całodniowa konferencja, połączona z warsztatami i networkingiem odbędzie się 24 Listopada br. w Barcelonie.

Więcej

Startuje kampania „Regiony dla biznesu” z Rzeczpospolitą! Zapraszamy do lektury

2016-09-29 20:43:00

Który model działania jest prawidłowy: biznes napędzający rozwój regionalny czy rozwój napędzający biznes? A może oba? Jeżeli interesuje Cię tematyka rozwoju przedsiębiorczości, podniesienia konkurencyjności na rynku czy nowych inwestycji, koniecznie zapoznaj się z artykułami naszych ekspertów w kampanii „Regiony dla biznesu”. Specjalne wydanie znajdziesz w najbliższy piątek, 30 września w każdym egzemplarzu dziennika Rzeczpospolita a także – oraz o wiele więcej – na www.poradnikbiznesu.info.

Więcej

Aktywność Punktów Informacyjnych o Funduszu PO IG prowadzonym przez BGK

2016-09-17 20:36:00

Ulokowane w 16 parkach technologicznych w całej Polsce PI podjęły aktywną współpracę z bankami i przedsiębiorcami mającą na celu przybliżenie firmom zasad korzystania z instrumentów zwrotnych przy udziale bezpłatnych gwarancji. Wiedza o tego rodzaju instrumentach wśród firm jest stosunkowo mała, co powoduje że nie przejawiają one zainteresowania z tej oferty. Od 9 września PI ruszyły z realizacją spotkań informacyjnych mających przybliżyć funkcjonowanie Funduszu Gwarancyjnego i zasady korzystania z gwarancji. Pierwsze spotkania odbyły się w Rzeszowie - Park Aeropolis oraz we Wrocławiu we Wrocławskim Parku Technologicznym, w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób. Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy kontakty do PI i zachęcamy do nawiązania współpracy lub upowszechnienia wiedzy o możliwości skorzystania z konsultacji wśród firm z sektora MSP. Oferta Funduszu ważna jest do końca roku więc warto się nią zainteresować.

Więcej

Patronat Związku Banków Polskich nad ogłoszonym przez BGK konkursem dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG i działaniami wspierajacymi realizowanych przez SOOIPP

2016-07-29 16:58:00

Miło nam poinformować, że ZBP objął patronatem konkurs BGK dla Banków Kredytujących na lidera sprzedaży gwarancji FG POIG. Związek Banków Polskich wspiera działania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wypromowania oferty Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP. Oferta ułatwia przedsiębiorcy z sektora MŚP dostęp do finansowania w formie kredytów objętych bezpłatną gwarancją wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi jakie Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował dzięki sformalizowanej współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP).

Więcej

SOOIPP opracowuje system akredytacji IOB dla regionu Mazowsza

2016-07-17 19:59:00

Oferta Stowarzyszenia została wybrana do realizacji przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Grupa ekspertów SOOIPP w ciągu najbliższych tygodni będzie pracować nad rozbudowanym systemem akredytacji i monitoringu działań mazowieckich IOB. zadanie odpowiedzialne i wcale nie łatwe do wykonania, mamy nadzieję że będzie uwieńczone sukcesem w postaci sprawnie działającego narzędzia.

Więcej

Efektywny instrument wsparcia innowacyjnej aktywności firm z sektora MŚP. Gwarancja BGK udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2016-07-17 18:35:00

SOOIPP w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i siecią 16 regionalnych Ośrodków Innowacji uruchamia działania w obszarze upowszechniania wśród przedsiębiorców i Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości wiedzy o gwarancjach bankowych i zwrotnych instrumentach finansowych. Działania mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom wiedzy na temat zwrotnych instrumentów finansowych ze środków europejskich jakie są obecnie i będą w najbliższym czasie do ich dyspozycji.

Więcej

SOOIPP patronem „Investing in Poland” 2016

2016-07-12 22:07:00

„Investing in Poland” to anglojęzyczny przewodnik po Polsce dla Inwestorów z kraju i zagranicy. Wydawcą publikacji jest Valkea Media SA, który wydaje również Warsaw Business Journal. Rocznik ma na celu prezentację oraz popularyzację potencjału gospodarczego Polski wśród polskich i zagranicznych inwestorów oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy gospodarczej.Zawiera m.in.: - najważniejsze informacje na temat Polski oraz jej potencjału inwestycyjnego, - sekcję prawniczą wraz z ekspertyzami prawnych aspektów inwestowania w Polsce, - zbiór najistotniejszych – z punktu widzenia inwestora – danych makroekonomicznych, - informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych w Polsce. Premiera magazynu zaplanowana jest na październik 2016r.

Więcej

Uczestnictwo przedstawicieli SOOIPP w spotkaniu przedstawicieli regionów i Ministarstwa Rozwoju na temat realizacji RPO

2016-07-04 19:15:00

W dniach 29 czerwca - 1 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Ministerstwa Rozwoju dotyczące wdrażania działań RPO w nowej perspektywie finansowej. Do udziału spotkaniu Departament Regionalnych Programów Operacyjnych zaprosił pp. Marzenę Mażewską i Annę Tórz powierzając im zadanie zaprezentowania propozycji ujednoliconych definicji IOB i standardów jakości działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Spotkanie było prowadzone w formie seminaryjnej, dyskutowano podejścia do zaangażowania IOB w realizację działań RPO w poszczególnych regionach. Uczestnicy wskazywali na potrzebę wypracowania ujednoliconego podejścia definicyjnego do IOB, usług pro rozwojowych oaz standardów ich świadczenia.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Innovators Under 35 Poland wyróżnionych przez MIT Technology Review

2016-06-27 07:35:00

Miło nam poinformować o wynikach konkursu Innovators Under 35 Poland, którego SOOIPP był aktywnym partnerem. Trwający kilka tygodni nabór kandydatów zaowocował wyborem 10 najlepszych zdaniem ekspertów konkursu młodych innowatorów w Polsce. Są wśród nich rezydenci polskich parków technologicznych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. Szczegółowe informacje w załączniku.

Więcej

Katalog parków technologicznych pt. Miejsca szybkiego rozwoju firm

2016-06-16 22:16:00

Z inicjatywy SOOIPP w maju br. przygotowano i wydano drukiem katalog prezentujący potencjał i osiągnięcia 13 polskich parków technologicznych. Publikacja zawiera szereg ciekawych informacji zarówno dla potencjalnych ich klientów jak i partnerów regionalnych i krajowych. Inicjatywa wydawnicza została sfinansowana ze środków własnych porozumienia 13 parków i SOOIPP jako jej koordynatora. Zachęcamy do zapoznania się z parkami i ich osiągnięciami.

Więcej

Wnioski z XXVII Dorocznej Konferencji SOOIPP

2016-06-16 17:45:00

Jak każdego roku konferencyjne prezentacje i dyskusje były przyczynkiem do sformułowania wniosków i propozycji środowiska Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w odniesieniu do środowiska gospodarczego i administracji publicznej. Dokument taki w imieniu uczestników Konferencji Zarząd SOOIPP przekazał na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przesłane zostaną również do Sejmu i Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałków polskich województw. W załączniku treść pisma przesłanego do Pana Premiera.

Więcej

Rozstrzygnięcie konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016

2016-05-16 10:24:00

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Kapituły konkursu INNOFIRMA Parkowe Orły 2016, podjętą na posiedzeniu plenarnym w dniu 05.05.2016r., nagrodzono następujące firmy: I miejsce - IC Solution, Poznański Park Naukowo-Technologiczny II miejsce - Centrum Konsultingowo - Usługowe Mobitech Marcin Sokół, Gdański Park Naukowo Technologiczny; III miejsce - International Institute Of Visual Art sp. z o.o., Gdański Park Naukowo Technologiczny. Nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Więcej

Spotkanie z podsekretarzem stanu MNiSW dr Piotrem Dardzińskim

2016-05-03 20:38:00

W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie min. Piotra Dardzińskiego z prezes Marzeną Mażewską. Spotkanie było poświęcone prezentacji środowiska ośrodków innowacji i określenia obszarów współpracy. SOOIPP od wielu lat współpracuje z MNiSW wspierając inicjatywy ministerstwa w środowisku ośrodków. Bierze też udział w konsultowaniu dokumentów prawnych opracowywanych przez Ministerstwo. Pan Minister przyjął zaproszenie do uczestnictwa w konferencji SOOIPP w dniu 17 maja. Mamy nadzieję, że spotkanie z przedstawicielami ośrodków przy okrągłym stole będzie dobrą okazją do bliższego ich poznania.

Więcej

O akredytacji OI i działaniu 2.3.1. na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. wdrażania PO IR, w ramach Komitetu Minitorującego

2016-04-15 18:31:00

W dniu 14 kwietnia przedstawiciele SOOIPP , Marzena Mażewska i Jerzy Bagiński zaprezentowali uwagi i rekomendacje dotyczące tych dwóch elementów realizacji PO IR na posiedzeniu grupy roboczej. Materiały sporządzono we współpracy z kilkunastoma ośrodkami, które zechciały podzielić się z nami swoimi opiniami i doświadczeniami w tym zakresie. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Załączamy obie prezentacje. O skuteczności naszego wystąpienia dowiemy się zapewne w ciągu najbliższych miesięcy. Ministerstwo Rozwoju przygotuje samodzielnie i przedstawi swoją propozycję systemu akredytacji w połowie maja. Co do kształtu działania 2.3.1. dowiedzieliśmy się, że zapewne zostanie w niezmienionym kształcie.

Więcej

Kolejne certyfikaty SOOIPP dla ośrodków innowacji

2016-04-02 22:00:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu SOOIPP z dnia 29 marca na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty spełniania środowiskowych standardów działania w grupie parków technologicznych. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Elbląski Park Technologiczny oraz jeden z najstarszych parków w Polsce Wrocławski Park Technologiczny. Mamy nadzieję, że współpraca z audytorami przyczyni się do zwiększenia efektywności działania ośrodków. Zapraszamy inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Partnerstwo SOOIPP z MIT Technology Review

2016-02-13 18:15:00

Stowarzyszenie podpisało umowę o partnerstwie z MIT Technology Review organizatorem europejskiego konkursu Innovators Under 35. Celem projektu Innovators Under 35 Europe 2016 jest odnajdywanie młodych liderów w różnych dziedzinach nowych technologii w krajach takich jak Belgia, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska. SOOIPP włączy się w promowanie tej inicjatywy wśród osrodków innowacji i ich klientów będzie też miało możliwość zgłoszenia kandydata w tym konkursie.

Więcej

SOOIPP uczestnikiem posiedzeń sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

2016-02-13 18:03:00

Miło nam poinformować, że SOOIPP uzyskał akceptację Przewodniczącego Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w posiedzeniach Komisji. W poprzedniej kadencji również aktywnie uczestniczyliśmy w posiedzeniach Sejmowej Komisji ds. Innowacyjności i Transferu Technologii. Możliwość uczestnictwa w tych posiedzeniach zwieksza naszą wiedzę co do kierunkó planowanych działań w polityce gospodarczej.

Więcej

Certyfikaty spełniania środowiskowych standardów jakości działania ośrodków

2016-02-04 09:32:00

Miło nam poinformować, że decyzją zarządu z dnia 25 stycznia na podstawie audytów przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP kolejne dwie instytucje uzyskały certyfikaty w kategorii ośrodków będących w fazie rozwoju. Do grona ośrodków oznaczonych na naszej liście specjalnym symbolem dołączyły: Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny w kategorii Parków Technologicznych oraz Park Naukowo - Technologiczny w Ełku w kategorii Inkubator Technologiczny. Wyróznionym gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwoju, a inne ośrodki do współpracy.

Więcej

Zaangażowanie SOOIPP w projekt akceleracji start-upów na licencji Massachustes Institute of Technology

2016-01-25 18:30:00

Na początku stycznia br. doszło do odpisania umowy między Fundacją MIT Forum Poland realizatorem programu akceleracyjnego dla startupów opartego na licencjii słynnej amerykańskiej uczelni - Massachustes Institute of Technology. program jest skierowany do młodych ludzi mających pomysł na innowacyjne przedsiewzięcie. W ramach działań projektowych realizowane będzie wsparcie merytoryczne, działania sieciujące i warsztaty przygotowujące do ubiegania się o środki finansowe na projekt. Pierwsza edycja programu akceleracji będzie również służyła ocenie możliwości adaptowania takich rozwiązań w Polsce.

Więcej

Spotkanie przedstawicieli SOOIPP w Ministerstwie Rozwoju

2015-12-19 21:19:00

W dniu 16 grudnia przedstawiciele Zarządu SOOIPP spotkali się z Panią Jadwigą Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialną miedzy innymi za innowacje. Przedstawiliśmy naszą organizację i zadeklarowaliśmy gotowość wsparcia działań ministerstwa w zakresie wykorzystania infrastruktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W rozmowa w trakcie spotkania dotyczyła między innymi wykorzystania potencjału ośrodków innowacji w realizacji Programó Operacyjnych.

Więcej

Eksperci SOOIPP uczestniczyli w uruchomieniu inkubatora biotechnologii w Zagrzebiu, Chorwacja.

2015-11-22 22:10:00

W dniu 28.09.2015 r. uroczyście otwarte zostało centrum komercjalizacji technologii inkubacji firm biotechnologicznych: „BIOCentar” w Zagrzebiu. W otwarciu uczestniczył Premier Republiki Chorwacji Zoran Milanović. BIOCentrum dysponuje wyspecjalizowaną powierzchnią laboratoryjną oraz biurową, z której mogą korzystać firmy start-up, oraz MŚP. Ponadto centrum oferuje firmom usługi laboratorium procesów bio-technologicznych spełniające wymogi GLP.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-11-06 13:36:00

Trwa proces uzgadniania kryteriów akredytacji OI do realizacji działania 2.3.1. PO IR. Zarząd SOOIPP aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych zarówno biorąc udział w spotkaniach konsultacyjnych jak i bezpośrednio zgłaszając do Ministerstwa Gospodarki propozycje rozwiązań. Dotyczy to aspektów, które w opinii środowiska Ośrodków Innowacji są istotne dla osiągnięcia zamierzonego celu w postaci świadczeniadobrej jakości usług.

Więcej

Konsultacje systemu akredytacji Ośrodków Innowacji do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR

2015-10-31 17:07:00

Od 26 października trwają konsultacje propozycji ststemu akredytacji OI w Ministerstwie Gospodarki, na stronie ministerstwa http://www.mg.gov.pl/node/25291 zamieszczono dokument do konsultacji. W trybie konsultacji bezpośrednich SOOIPP przesłał do MG pismo w imieniu osrodków zawierajace nasze uwagi i postulaty. Członkowie SOOIPP będą angażowali sie w dalsze prace nad przygotowaniem tego systemu. Zachęcamy do zgłaszaniu uwag i sugestii również do biura SOOIPP e-mail: biuro@sooipp.org.pl

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym - Wrocław

2015-10-31 16:01:00

W dniu 30 października we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie regionalne organizowane wspólnie przez Bank Światowy i SOOIPP dotyczące zaangażowania osrodków innowacji w proces Przedsiebiorczego Odkrywania (PPO) oraz akredytacji OI do realizacji usług w działaniu 2.3.1. PO IR.

Więcej

Współpraca SOOIPP z Bankiem Światowym

2015-09-06 12:16:00

W dniu 7 września w Gliwicach odbędzie się seminarium poświęcone aktywnemu włączeniu Ośrodków innowacji w proces monitorowania realizacji Inteligentnych Specjalizacji.

Więcej

Targi INNO – Tech Expo 2015

2015-09-06 12:06:00

Już po raz trzeci SOOIPP wspiera inicjatywę Świętokrzyskiego Centrum Transferu Techologii, które w dniach 15 – 16 października na terenie Targów Kielce odbędą się targi INNO – Tech Expo 2015. Tradycyjnie już targi to impreza łącząca świat biznesu z osiągnięciami nauki. Wystawę, na której ofertę prezentować będzie ponad 100 firm warto polecić przedsiębiorcom, wynalazcom, inwestorom i młodym naukowcom. Więcej szczegółów na stronie: http://www.targikielce.pl/pl/inno-tech.htm.

Więcej

Wizyta Studyjna przedstawicieli Fundacji Open Society Institute z Tadżykistanu w Polsce

2015-09-06 11:50:00

W dniach 23 – 29 sierpnia SOOIPP gościł w Polsce przedstawicieli Branch Office of International Organization Open Society Institute- Assistance Foundation In Tajikistan. Celem wizyty było zapoznanie się przedstawicieli Fundacji z doświadczeniami w działaniu polskich IOB, a szczególnie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. W trakcie wizyty uczestnicy brali udział w dwudniowym seminarium wprowadzającym, które prowadzili przedstawiciele SOOIPP i Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych. Współrealizatorami Study Tour były: Toruński Park Technologicznych, Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy, oraz Lubelska Fundacja Rozwoju. Wszystkim organizacjom, które zechciały przyjąć naszych gości i podzielić się doświadczeniem serdecznie dziękujemy.

Więcej

Wnioski z XXVI konferencji SOOIPP

2015-06-25 21:45:00

Prezentujemy Państwu wnioski końcowe z naszej Konferencji, opracowane na podstawie zebranych wśród jej uczestników opinii i postulatów. Tak jak w poprzednich latach przesłaliśmy je do instytucji mających wpływ na kształtowanie polityki społeczno - gospodarczej, w tym miedzy innymi do parlamentarzystów, ministerstw Infrastruktury i Rozwoju, Gospodarki oraz Nauki i szkolnictwa Wyższego, Agencji Rządowych (NCBR i PARP) oraz administracji samorządowej szczebla reginalnego. Mamy nadzieję, że spotkają się one ze zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony naszych partnerów w budowie efektywnego ecosystemu innowacji i przedsiębiorczości.

Więcej

Prezentacja osiagnięć ośrodków innowacji na spotkaniu w SGGW

2015-06-03 22:33:00

W dniu 28 maja 2015 odbyła się konferencja w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego przez CTT Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez ośrodki innowacji w Polsce. W konferencji wzieło udział ponad 100 osób ze srodowiska naukowców i przedsiebiorców. Przedstawione rezultaty działania ośrodków spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach.

Więcej

Prezentacja osiągnięć komercjalizacyjnych parków technologicznych na konferencji w Elbląskim Parku Technologicznym

2015-03-30 21:27:00

W dniu 30 marca 2015 odbyła się konferencja zamykająca projekt „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”. Wśród konferencyjnych prezentacji znalazła się wypowiedź prezes Marzeny Mażewskiej dotycząca dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii wspieranych przez parki technologiczne w Polsce. Dziękujemy ośrodkom za dostarczenie informacji o ich działaniach w tym zakresie.

Więcej

SOOIPP objął patronat branżowy nad II edycją IT Future Expo 2015

2015-03-23 13:24:00

Już po raz kolejny SOOIPP patronuje imprezie targowej skierowanej do firm IT, a organizowanej na Stadionie narodowym w Warszawie. Inicjatywa zapoczątkowana w zeszłym roku wyraźnie nabiera rozpędu, nasze dobre doświadczenia z organizatorem skłoniły nas do ponownego promowania imprezy wśród OIiP, co może być z korzyścią dla lokatorów i klientów ośrodków.

Więcej

Uczestnictwo przedstawiciela SOOIPP w pracach Komitetu Monitorującego PO IR

2015-03-11 16:41:00

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorujęcego PO IR, do udziału w którym w charakterze obserwatora został zaproszony przedstawiciel SOOIPP. Prezes Marzena Mażewska uczestniczyła w obradach Komitetu zapoznając się z planowanymi działaniami i sposobem ich realizacji w najbliższych miesiącach, w szczególności w obszarze aktywności NCBR.

Więcej

Raport SOOIPP 2015 - ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

2015-03-11 16:24:00

Miło mi poinformować, że zespół ekspertów SOOIPP zakończył prace nad kolejnym raportem dotyczącym stanu i problemów funkcjonowania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Opracowanie zawiera pogłębione analizy dotyczące 11 rodzajów ośrodków oraz przekrojową analizę stanowiącą rozdział wprowadzający. Publikacja uzyskała pozytywną recenzję prof. Piotra Niedzielskiego z Uniwersytetu Zachodniopomorskiego, który napisał: wysoko oceniam zaprezentowane wyniki badania. Wnikliwa analiza ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, wzbogacona o dane pochodzące z poprzednich raportów (cykliczność badań) oraz ewolucja klasyfikacji IOB odzwierciedlająca bieżącą specyfikę infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości, to mocne strony recenzowanego opracowania. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem dotyczącym prawie 700 ośrodków działających w Polsce. Link do Raportu w lewym dolnym rogu strony.

Więcej

Przedstawiciel SOOIPP członkiem Kapituły Konkursu na Przemysłową Inwestycję Roku 2014

2015-01-10 22:33:00

Prezes Zarządu SOOIPP Marzena Mażewska została zaproszona do udziału w pracach Kapituły Konkursu redakcji Serwisu Tereny Inwestycyjne Info, którego celem jest wyróżnienie najlepszych inwestycji przemysłowych 2014 roku. Szczegółowe informacje o przebiegu i rezultatach konkursu można znaleźć na stronie: http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/konferencje-i-targi/konferencje-terenow-inwestycyjnych-info/item/7498-konkurs-przemyslowa-inwestycja-roku

Więcej

Wywiad w sprawie ośrodków innowacji dla Gazety Wyborczej

2014-12-19 20:53:00

Na portalu Gazety Wyborczej ukazał się wywiad z prezes Marzeną Mażewską dotyczący działania ośrodków innowacji w kontekście publikacji PARP: Ośrodki innowacji (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) - Raport 2014. Treść wywiadu dostępna jest pod linkiem: http://innpoland.pl/114351,osrodki-innowacji-te-aktywne-maja-efekty-inne-ledwo-daja-rade-dlaczego-nikt-nie-dba-o-rozwoj-merytoryczny-instytucji

Więcej

Patronat SOOIPP nad seminarium „Nowe źródła finansowania funduszy PE/VC i spółek z Programów Unii Europejskiej”

2014-12-09 21:53:00

9 grudnia 2014 r. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyło się seminarium organizowane przez krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej poświęcone zagadnieniom finansowania dla inwestorów kapitałowych, w tym aniołów biznesu, inkubatorów i akceleratorów technologicznych, dostępnym w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przedstawiono również aktualną ofertę finansowania dłużnego dla spółek portfelowych z programów unijnych, dostępna na preferencyjnych warunkach. SOOIPP na spotkaniu reprezentowała prezes M. Mażewska.

Więcej

Zespół Doradczy ds. Opracowania Strategii Otwartego Dostępu Do Treści Naukowych w MNiSW

2014-10-10 22:42:00

Stowarzyszenie angażuje się w inicjatywy istotne dla środowiska OIiP oraz ich klientów. Wiceprezes Zarządu SOOIPP Krzysztof Gulda został zaproszony do udziału w pracach zespołu roboczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa wyższego pracującego nad sformułowaniem zasad otwartego dostepu do treści naukowych. Zagadnienia te są ważnym aspektem funkcjonowania zarówno OIiP jak i osób, podmiotów z nimi współpracujących.

Więcej

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ