Menu
PL EN

Członkowie

Członkami SOOIPP mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, honorowychwspierających.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
 • korzystać z innych świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
 • zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia.

Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 180 aktywnych członków wśród których odnajdujemy prezesów, dyrektorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawicieli środowiska naukowego oraz administracji lokalnej, regionalnej i rządowej.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna uznające cele i zasady Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązująca się z deklarowanych świadczeń. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swojego przedstawiciela we wszystkich pracach i imprezach Stowarzyszenia, ogłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z doradztwa i pomocy. Obecnie posiadamy ponad 50 członków wspierających.

Decyzje o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować jego program,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. Członkostwo honorowe SOOIPP zostało dotąd nadane następującym osobom:

 1. prof. dr hab. BOHDAN GRUCHMAN
 2. HEINZ FIEDLER
 3. RUSTAM LALKAKA
 4. prof. dr hab. BOGDAN MARCINIEC
 5. JUNE LAVELLE
 6. dr JERZY SĘKIEWICZ
 7. prof. zw. dr hab. inż. JAN KOCH
 8. TOMASZ NIESIOŁOWSKI
 9. KRYSTYNA GURBIEL
 10. KRZYSZTOF ZASIADŁY

Konto Stowarzyszenia:
Bank Zachodni WBK IV O/Poznań
rach. nr 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ