Menu
PL EN

Baza firm w polskich parkach i inkubatorach technologicznych

2015-01-05 01:03:00wróć do listy

Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz aktywizacji akademickiej przedsiębiorczości poprzez prowadzenie stałego monitoringu stanu i struktury firm – lokatorów Parków Naukowo Technologicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm odpryskowych (spin-off, spin- out). Za pomocą narzędzia w postaci projektowanej bazy danych firm w Parkach Wnioskodawca chce zwiększyć efektywność kreacji nowych innowacyjnych biznesów oraz skutecznego transferu i komercjalizacji wiedzy do tzw. odpryskowych firm high-tech.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Gromadzenie i przetwarzanie danych o firmach zlokalizowanych w Parkach w celu upowszechniania informacji o aktywności parków i ich lokatorów, a w szczególności firm akademickich.
  2. Stworzenie regularnie aktualizowanej bazy danych pozwalającej monitorować stan i zmiany zachodzące w strukturze firm – lokatorów parków technologicznych w Polsce.
  3. Upowszechnianie rzetelnej informacji o akademickich firmach odpryskowych (spin-off, spin- out) w parkach i inkubatorach technologicznych, identyfikacja dobrych praktyk, ograniczeń i barier rozwoju.
  4. Opracowanie i upowszechnienie rocznego raportu o stanie firm w polskich parkach technologicznych.
  5. Popularyzacja przedsiębiorczości akademickiej oraz nowoczesnych mechanizmów transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Zakładane rezultaty projektu:

  • Stworzenie informatycznego narzędzia służącego do prowadzenia analiz stanu firm w parkach i inkubatorach technologicznych,
  • Opracowanie i dystrybucja dwóch rocznych raportów o firmach w parkach,
  • Stworzenie platformy dla współpracy i kooperacji parkowych firm.

Działania przewidziane w projekcie w sposób bezpośredni mają służyć procesowi upowszechniania idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Publikacja wyników obserwacji prowadzonych w ramach tworzenia i aktualizacji bazy danych firm parkowych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania środowiska akademickiego takimi instytucjami otoczenia biznesu jakimi są parki naukowo-technologiczne będące naturalnym środowiskiem dla nowo powstających innowacyjnych firm. Dzięki projektowi środowisku akademickiemu przybliżone zostaną możliwości jakie stwarzają Parki nowo powstałym firmom będzie sprzyjało zwiększaniu się liczby firm tworzonych przez absolwentów wyższych uczelni i pracowników naukowych.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ