Menu
PL EN

Standardy działania OIiP

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) w Polsce były tworzone w różnym czasie i z różnych powodów. Nie zawsze towarzyszyły ich narodzinom przemyślane przesłanki, wiedza i umiejętności. To sprawiło, że nie ustrzeżono się poważnych błędów w procesie budowy i kształtowania środowiska otoczenia biznesu. Przesłanki te były podstawą do skonstruowania projektu ukierunkowanego na rozwój potencjału ośrodków innowacji, poprzez organizację szeregu spotkań przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu, warsztatów podnoszących ich kwalifikacje i dyskusji na temat dobrych praktyk w funkcjonowaniu ośrodków. Uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanie pozwoliło na podjęcie prac na rzecz rozwoju ośrodków innowacji. Spotkania pracowników i zarządzających z ośrodków innowacji stały się bazą do prac nad kodeksem ich działania, uzupełnionego opisem dobrych praktyk – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Celem podjętych w tym zakresie działań jest stworzenie wzorcowego, efektywnie działającego ośrodka innowacji (OI), w istniejących warunkach otoczenia społecznego, prawnego i gospodarczego w oparciu o zasoby, jakimi dysponują OI.

Standardy działania ośrodków innowacji zostały zbudowane przez środowisko OI w trakcie kilkumiesięcznych spotkań z przedstawicielami kilkudziesięciu instytucji wsparcia biznesu. Oznacza to, że standardy te zostały opracowane przez tych, którzy najlepiej znają specyfikę tych ośrodków – ich problemy, potrzeby, silne i słabe strony, zagrożenia, których się obawiają, oraz sposobności, które dostrzegają w otoczeniu. To stanowi nieocenioną wartość tej pracy.

Zidentyfikowanie i prezentacja standardów działania jest ważnym instrumentem wspomagania rozwoju ośrodków. Natomiast w żadnej mierze standardy te nie powinny stanowić narzędzia do jakiejkolwiek negatywnej selekcji, „stygmatyzacji” czy dyskryminacji ośrodków, które nie w pełni je spełniają. Toteż bardzo ważną przesłanką do prac nad budową standardów działalności OI jest ich upowszechnienie jedynie jako formy rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. Należy jednocześnie kategorycznie sprzeciwiać się temu, by były one używane jako forma dyskwalifikacji bądź wręcz „represji”, uderzającej w tych, którzy w większym czy mniejszym zakresie nie spełniają zaproponowanych standardów.Pomimo zakończenia projektu prace nad standardami trwają nadal. Zespół ekspercki w składzie:

  • mgr inż. Jerzy Bagiński - członek zarządu Fundacji Poszanowania Energii
  • mgr Jacek Kotra - dyrektor "Technopark Gliwice"
  • Elżbieta Książek - pełnomocnik PPNT ds startegii działania Poznańskiego Parku Naukowo-technologicznego
  • mgr Antoni Kopyto - dyrektor ds. organizacji, Inkubator Technologiczny, Stalowa Wola.
  • dr inż. Karol Lityński - prezes Fundacji Centrum Inowacji FIRE
  • mgr Marzena Mażewska - prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiebiorczości w Polsce
  • dr Aneta Milczarczyk - ekspert w zakresie ekonomii społecznej
  • mgr Wojciech Przybylski - dyrektor Działu Rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego
  • mgr Anna Tórz - kierownik InQbatora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego
  • dr hab. Dariusz Trzmielak - Dyrektor CTT Uniwersytetu Łódzkiego

Prowadzone są dalsze prace nad opracowaniem standardów dla pozostałych rodzajów ośrodków. Podjęto również pierwsze kroki w kierunku opracowania systemu certyfikacji ośrodków innowacji i przedsiębiorczości opartego na ocenie eksperckiej przy zachowaniu całkowitej dobrowolności poddania się temu procesowi przez Ośrodki. Zachęcamy do włączenia się prace zarówno nad standardami jak i nad systemem certyfikacji. Wszystkie sugestie, pytania i inicjatywy prosimy kierować bezpośrednio do Marzeny Mażewskiej - Prezesa Zarządu SOOIPP koordynującej prace w tym zakresie.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ