Menu
PL EN

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce, wspomaga powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów.

Główne cele działania SOOIPP to doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Aktualności

XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP 2017-06-04 09:11:00

W dniu 22.05.2017 odbyło się XXV Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków SOOIPP., podczas którego zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności SOOIPP za 2016 rok. Walne miało charakter wyborczy, zostały wybrane nowe władze Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna na lata 2017-2020. W skład nowo wybranego Zarządu weszły następujące osoby : Marzena Mażewska-Prezes Zarządu ; Anna Tórz - Wiceprezes Zarządu; dr Dariusz Trzmielak - Wiceprezes Zarządu ; Barbara Kostyra- Skarbnik Zarządu; Łukasz Sztern- Sekretarz Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Małgorzata Snarska- Świderska -Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ; Aleksander Bąkowski - członek Komisji Rewizyjnej oraz Jerzy Koszałka- członek Komisji Rewizyjnej.

Więcej
XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP już za nami 2017-06-04 09:04:00

W tym roku w Olsztynie w dniach 22-24 Maja odbyła się XXVIII Doroczna Konferencja SOOIPP organizowana we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim. Tematem przewodnim konferencji były aspekty efektywnego wdrażania innowacji i stymulowanie internacjonalizacji polskich firm technologicznych. W trakcie konferencji dyskutowano problemy związane z komercjalizacją wiedzy i technologii, zarówno w odniesieniu do środowiska naukowego jak i biznesu, oraz z rozwojem i internacjonalizacją firm technologicznych przy wsparciu ośrodków innowacji. Nie zabrakło również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. W konferencji wzięli udział przedstawicielstw handlowych ambasady Republiki Włoch i Austrii oraz przedstawiciele z 15 Instytucji rządowych i samorządowych z całej Polski. Podczas Konferencji miało również miejsce ogłoszenie obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspominkową kolację, której atmosfera była równie koleżeńska jak za pierwszych lat działania SOOIPP, co organizatorów ogromnie ucieszyło.

Więcej
XI LETNIA SZKOŁA INNOWACJI, Zielona Góra - Drzonków, 5 - 7 września 2017 r. 2017-06-02 08:12:00

Tegoroczna SLI organizowana we współpracy z Zakładem Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczyć będzie tematyki współpracy nauki, instytucji otoczenia biznesu, gospodarki i administracji. Patronatu honorowego temu wydarzeniu udzielili Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. inż. Piotr Kułyka, prof. UZ. Partnerami merytorycznymi są również Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej
Wnioski z XXVII Dorocznej Konferencji SOOIPP 2016-06-16 17:45:00

Jak każdego roku konferencyjne prezentacje i dyskusje były przyczynkiem do sformułowania wniosków i propozycji środowiska Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w odniesieniu do środowiska gospodarczego i administracji publicznej. Dokument taki w imieniu uczestników Konferencji Zarząd SOOIPP przekazał na ręce Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przesłane zostaną również do Sejmu i Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałków polskich województw. W załączniku treść pisma przesłanego do Pana Premiera.

Więcej

Projekty własne SOOIPP

Promocja komercjalizacji wyników prac i badań naukowych przeprowadzonych przez Ośrodki Innowacji, Zadanie publiczne finansowane ze środków MNiSW Od sierpnia 2016 roku SOOIPP realizuje zadanie publiczne polegające na promocji historii sukcesu w zakresie efektywnej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych prowadzonej w ośrodkach innowacji i współpracujących z nimi spółek celowych jednostek naukowych. soo Katalog parków technologicznych pt. Miejsca szybkiego rozwoju firm Z inicjatywy SOOIPP w maju br. przygotowano i wydano drukiem katalog prezentujący potencjał i osiągnięcia 13 polskich parków technologicznych. Publikacja zawiera szereg ciekawych informacji zarówno dla potencjalnych ich klientów jak i partnerów regionalnych i krajowych. Inicjatywa wydawnicza została sfinansowana ze środków własnych porozumienia 13 parków i SOOIPP jako jej koordynatora. Zachęcamy do zapoznania się z parkami i ich osiągnięciami. BOOK OF LISTS: ZESTAWIENIE POTECJAŁU OŚRODKÓW Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce i Warsaw Business Journal po raz kolejny podejmują współpracę nad opracowaniem Book of Lists - 
A Guide to Polish Business & Industry na temat Parków Technologicznych w Polsce. Publikacja w języku angielskim dystrybuowana jest na całym świecie do polskich przedstawicielstw handlowych przy ambasadach, największych izb gospodarczych i innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Baza firm w polskich parkach i inkubatorach technologicznych Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz aktywizacji akademickiej przedsiębiorczości poprzez prowadzenie stałego monitoringu stanu i struktury firm – lokatorów Parków Naukowo Technologicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm odpryskowych (spin-off, spin- out). Za pomocą narzędzia w postaci projektowanej bazy danych firm w Parkach Wnioskodawca chce zwiększyć efektywność kreacji nowych innowacyjnych biznesów oraz skutecznego transferu i komercjalizacji wiedzy do tzw. odpryskowych firm high-tech.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ