Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości  w Polsce powstało jesienią 1992 r. z inicjatywy przedstawicieli ośrodków przedsiębiorczości, naukowców i administracji publicznej.

 

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne będące ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, wyższymi uczelniami oraz przedsiębiorstwami działającymi na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji. 

Znaczącą grupę zwyczajnych członków stowarzyszenia stanowią naukowcy działający zarówno na uczelniach jak i w ośrodkach innowacji, wśród instytucjonalnych członków wspierających dominują ośrodki innowacji.

 

Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów poprzez merytoryczne oraz organizacyjne i merytoryczne wsparcie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.

Główne cele działania:

Główne cele działania:

  • Doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz obrona ich interesów;
  • Popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji  i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości;
  • Wspomaganie transferu technologii i innowacji oraz działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora MSP;
  • Tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia;
  • Popieranie, tworzenie sieci i promowanie nowych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości;
  • Promowanie działań edukacyjnych i badań w dziedzinie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Cele

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: tworzenie systemów informacji dla OIiP, organizowanie szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, konkursów i zjazdów, wydawanie materiałów informacyjnych, i szkoleniowych, inspirowanie i prowadzenie badań nad przedsiębiorczością i innowacjami, rozwojem regionalnym i lokalnym, współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

 

Od kilkudziesięciu lat w Stowarzyszeniu realizowane są projekty własne zarówno badawcze jak i szkoleniowo – informacyjne będące elementem integrującym środowisko innowacji. Projekty badawcze to cykliczne badania nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości prowadzone od 1995 roku, oraz badanie firm w parkach i inkubatorach technologicznych od roku 2009. Projekty edukacyjne to doroczna konferencja SOOIPP, realizowany od początku istnienia Stowarzyszenia oraz Szkoła Letnia Innowacji skierowana bezpośrednio do środowiska naukowego organizowana od 2009 roku.

 

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby i organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój lokalny/regionalny. Prowadzi aktywne działania informacyjne dla ponad tysiąca przedstawicieli instytucji wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Członkowie, zespoły eksperckie

Członkowie SOOIPP biorą aktywny udział w gremiach doradczych agencji rządowych i władz regionalnych w zakresie udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Stowarzyszenie w swoich działaniach stara się reprezentować interesy ośrodków zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

 

 

 

 

 

Eksperci SOOIPP na przestrzeni jego działania byli wielokrotnie zaangażowani w opracowywanie analiz, rekomendacji na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności. Stowarzyszenie było realizatorem kilkudziesięciu projektów o zasięgu krajowym i zagranicznym.

 

W ramach stowarzyszenia funkcjonują zespoły eksperckie przygotowujące opinie i rekomendacje do dokumentów legislacyjnych i dokumentów programowych w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. 

 

 

Zapraszamy do współpracy!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.