Koncepcja Szkoły Letniej Innowacji

Szkoła Letnia Innowacji jest inicjatywą SOOIPP skierowaną do środowiska naukowego.

 

Jest ona cyklicznie organizowana od 2006 roku przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) w ścisłej współpracy z wiodącymi w zakresie innowacji i przedsiębiorczości ośrodkami akademickimi w Polsce.

 

Koncepcja inicjatywy, jaką jest Szkoła Letnia Innowacji odbiega od klasycznej uniwersyteckiej szkoły letniej przede wszystkim w obszarze sposobu jej prowadzenia. Polega on nie na normalnych wykładów, ale w głównej mierze na dyskusjach ukierunkowanych oraz konsultacjach indywidualnych i zespołowych.

Do udziału w nich zapraszani są:

Do udziału w nich zapraszani są:

  • młodzi naukowcy zaczynający swoją karierę naukową, w tym słuchacze studiów doktoranckich,
  • doświadczeni pracownicy naukowi z jednostek akademickich organizujących Szkołę, którzy prowadzą aktywną działalność badawczą w dziedzinie innowacji (zwłaszcza prowadzący badawcze projekty krajowe i międzynarodowe),
  • praktycy z zakresu innowacji: zarządzający i animatorzy projektów z parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii i centrów innowacji z całego kraju,
  • partnerzy z wyspecjalizowanych organizacji jak Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy, Ministerstwa.

Wszyscy oni biorą udział w prezentacjach oraz dyskusjach panelowych. Zasadą jest aktywny udział wszystkich grup oraz otwarty charakter wymiany poglądów. Dzięki temu dyskusje dotyczą realnych problemów przedstawianych z różnych punktów widzenia. Często są one kontynuowane również po zakończeniu Szkoły („na odległość”).

Część z SLI przekształciło się w różnego typu współpracę pomiędzy ośrodkami, w tym m.in. wspólne projekty badawcze NCN i inne, włączenie poszczególnych ośrodków akademickich w inicjatywy na rzecz środowiska przedsiębiorców, udział kadry akademickiej w działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

 

Za program odpowiada Rada Programowa, która wykorzystując rozległe konsultacje, oraz składane propozycje referatów i paneli ustala zawartość merytoryczną danej edycji Szkoły. Powoływana jest każdorazowa Rada Organizacyjna.

 

 

W trakcie spotkań SLI adepci nauki (doktoranci, magistranci oraz stażyści) prezentują wyniki swoich badań, dyskutują o tematach badawczych podejmowanych dla potrzeb realizowanych prac doktorskich i magisterskich, czerpiąc wiedzę o realiach funkcjonowania innowacyjnych ośrodków i firm bezpośrednio od praktyków w tej dziedzinie. Szerokie grono profesorów udziela informacji zwrotnej, nakierowując młodych naukowców na jeszcze lepsze wyniki badań i ich prezentację.

 

Tematyczne dyskusje panelowe dotyczące wybranych zagadnień prowadzone przez grono uznanych naukowców i doświadczonych praktyków są dla młodych przykładem sposobu stawiania tez, argumentacji i obrony własnych stanowisk, czego w normalnych warunkach uczelnianych nie sposób zorganizować.

Efektem Szkoły Letniej Innowacji są recenzowane monografie, które możecie odnaleźć w Bazie wiedzy.

DOTYCHCZASOWI PARTNERZY:


Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej, Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Technopark w Gliwicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego,  Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Główny Urząd Statystyczny

Szkoła Letnia Innowacji 2021

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2021

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2021

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2020

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2020

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2018

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2018

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2017

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2017

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2016

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2016

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2015

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2015

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2014

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2014

Odwiedź stronę
Szkoła Letnia Innowacji edycja 2013

Szkoła Letnia Innowacji edycja 2013

Odwiedź stronę

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.