Standardy działania OIiP

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) w Polsce były tworzone w różnym czasie i z różnych powodów. Nie zawsze ich narodzinom towarzyszyły przemyślane przesłanki, wiedza i umiejętności. To sprawiło, że nie ustrzeżono się poważnych błędów w procesie budowy i kształtowania środowiska otoczenia biznesu. Przesłanki te były podstawą do skonstruowania projektu ukierunkowanego na rozwój potencjału ośrodków innowacji, poprzez organizację szeregu spotkań przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu, warsztatów podnoszących ich kwalifikacje i dyskusji na temat dobrych praktyk w funkcjonowaniu ośrodków. Uzyskane przez SOOIPP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanie pozwoliło na podjęcie prac na rzecz rozwoju ośrodków innowacji. Spotkania pracowników i zarządzających z ośrodków innowacji stały się bazą do prac nad kodeksem ich działania, uzupełnionego opisem dobrych praktyk – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

 

Standardy działania ośrodków innowacji zostały zbudowane przez środowisko OI w trakcie kilkumiesięcznych spotkań z przedstawicielami kilkudziesięciu instytucji wsparcia biznesu. Oznacza to, że standardy te zostały opracowane przez tych, którzy najlepiej znają specyfikę tych ośrodków – ich problemy, potrzeby, silne i słabe strony, zagrożenia, których się obawiają, oraz sposobności, które dostrzegają w otoczeniu. To stanowi nieocenioną wartość tej pracy.

 

Cel standaryzacji

Celem podjętych w tym zakresie działań jest stworzenie wzorcowego, efektywnie działającego ośrodka innowacji (OI), w istniejących warunkach otoczenia społecznego, prawnego i gospodarczego w oparciu o zasoby, jakimi dysponują OI.

 

 

 

 

 

 

Zidentyfikowanie i prezentacja standardów działania jest ważnym instrumentem wspomagania rozwoju ośrodków. Natomiast w żadnej mierze standardy te nie powinny stanowić narzędzia do jakiejkolwiek negatywnej selekcji, „stygmatyzacji” czy dyskryminacji ośrodków, które nie w pełni je spełniają. Toteż bardzo ważną przesłanką do prac nad budową standardów działalności OI jest ich upowszechnienie jako formy rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce. Pomimo zakończenia projektu prace nad standardami trwają nadal.

 

 

Zespół ekspercki w składzie:

Zespół ekspercki w składzie:

mgr inż. Jerzy Bagiński - ekspert w zakresie wdrażania innowacji w MSP

mgr Jacek Kotra - ekspert w zakresie inkubacji i rozwoju firm deep tech, organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji

Elżbieta Książek -  ekspert w zakresie organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji

Antoni Kopyto - ekspert w zakresie wdrażania innowacji w MSP

dr inż. Karol Lityński - ekspert w zakresie B+R, komercjalizacji i transferu technologii

Marzena Mażewska - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania  ośrodkami innowacji

dr Aneta Milczarczyk - ekspert w zakresie ekonomii społecznej

Wojciech Przybylski - ekspert w zakresie zarządzania ośrodkami innowacji

dr Anna Tórz - ekspert w zakresie inkubacji i rozwoju firm deep tech

dr hab. prof UŁ Dariusz Trzmielak - ekspert w zakresie komercjalizacji i transferu technologii

dr inż Wojciech Chwiałkowski - ekspert w zakresie B+R

dr Joanna Rudawska - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania ośrodkami innowacji
 

kontynuuje prace nad aktualizacją standardów dla już istniejących i tworzeniem ich dla nowo powstających rodzajów aktywności ośrodków. Zmieniająca się rzeczywistość wymusza kolejne zmiany i uzupełnienia w budowie standardów. Również pojawiające się nowe obszary aktywności wymagają opisania zasad realizacji nowych usług.

 

Kontakt

SOOIPP w 2015 roku wdrożył system certyfikacji ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oparty na ocenie eksperckiej przy zachowaniu całkowitej dobrowolności poddania się temu procesowi przez Ośrodki. Zachęcamy do włączenia się prace zarówno nad standardami jak i nad systemem certyfikacji.

 

Wszystkie sugestie, pytania i inicjatywy prosimy kierować bezpośrednio do Marzeny Mażewskiej - Prezesa Zarządu SOOIPP koordynującej prace w tym zakresie m.mazewska@sooipp.org.pl 

 

Standardy Działania Ośrodków (pobierz) 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.