Badania nad przedsiębiorstwami z sektora MSP i ośrodkami innowacji - wywiad
2021-05-25

Badania nad przedsiębiorstwami z sektora MSP i ośrodkami innowacji - wywiad

Badania nad przedsiębiorstwami z sektora MSP i ośrodkami innowacji - wywiad z dr Markiem Tomaszewskim

Badania nad przedsiębiorstwami z sektora MSP i ośrodkami innowacji

 

Dr Marek Tomaszewski – Adiunkt w Katedrze Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego opowiada o badaniach nad przedsiębiorstwami z sektora MSP i współpracy z SOOIPP.

SOOIPP: Jakie korzyści daje realizacja badań naukowych?

 

Dr Marek Tomaszewski:

 

W naukach ekonomicznych korzyści z badań naukowych są innego rodzaju niż w przypadku nauk inżynierskich. Są również bardziej różnorodne. Z jednej strony mogą prowadzić do poprawy efektywności funkcjonowania pojedynczych przedsiębiorstw, sektorów lub nawet całej gospodarki. Z drugiej strony ich konsekwencją może być
skuteczniejsza polityka gospodarcza realizowana przez władze państwowe, regionalne lub lokalne.
Do innych korzyści z ich realizacji należy zaliczyć możliwość diagnozowania potrzeb poszczególnych grup społecznych i podejmowania działań zmierzających do ich zaspakajania. W przypadku przedsiębiorstw korzyści z badania mają zarówno same firmy w postaci informacji o tym co dzieje się w ich sektorze lub w wymiarze terytorialnym na rynku ich działania, dla decydentów może to być źródło istotnej informacji dla projektowaniafinansowych instrumentów wsparcia MSP oraz ustalania optymalnej struktury kapitału niezbędnego do realizacji nowych przedsięwzięć o innowacyjnym charakterze.

 

SOOIPP: Jednym z aktywnych w tym obszarze badawczym ośrodków naukowych jest Katedra Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jakie są efekty badań tej jednostki i do kogo są one kierowane?

 

Dr Marek Tomaszewski: Efektem prowadzonych przez Katedrę badań są liczne publikacje pracowników Katedry, zarówno samodzielne monografie, jak i artykuły naukowe w periodykach krajowych i międzynarodowych. Odbiorcą naszych badań są podmioty realizujące politykę innowacyjną, zarówno na szczeblu centralnym (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Programów Regionalnych), samorządowym (departamenty rozwoju urzędów marszałkowskich) oraz Instytucje Otoczenia Biznesu. Efekty badań dają szeroką wiedzę ozjawiskach zachodzących zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach i podmiotach je wspierających, pomagają w precyzyjnym kierowaniu pomocy do podmiotów gospodarczych realizujących aktywność innowacyjną. Dla podmiotów badanych mogą być istotnym źródłem informacji o nowych trendach w branży lub zmieniających się warunkach konkurencji. Wydaje się, że badane podmioty zdecydowanie nie doceniają tego źródła informacji jako elementu budowy swojej pozycji na rynku.

 

SOOIPP: Jaka jest skala badań realizowanych przez pracowników Katedry Innowacji i Przedsiębiorczości UZ?

 

Dr Marek Tomaszewski: Pracownicy Katedry Innowacji i Przedsiębiorczości, kierowanej przez prof. Arkadiusza Świadka, badają już od 12 lat determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Wypełnione kwestionariusze ankietowe otrzymano już od blisko 20 tys.
podmiotów. Skala badań oraz czas ich realizacji jest ewenementem w skali krajowej. Niewiele innych zespołów badawczych realizuje badania w takiej skali.

 

SOOIPP: Czy współpraca naukowa z innymi niż naukowe podmiotami jest popularna wśród pracowników uczelni wyższych w Polsce?

 

Dr Marek Tomaszewski: Współpraca między ośrodkami naukowymi występuje stosunkowo często. Natomiast współpraca z podmiotami ze sfery biznesu występuje zdecydowanie rzadziej. Przyczyn takiej sytuacji można doszukiwać po obu stronach, czyli zarówno po stronie naukowców, jak i przedsiębiorców.
Warto dodać, że pracownicy naukowi często współpracują z różnymi stowarzyszeniami. Przykładem takiej współpracy jest wspólny udział SOOIPP i pracowników Katedry Innowacji i Przedsiębiorczości w projektach dotyczących instytucji otoczenia biznesu w Polsce oraz firm w nich działających.

Innym przejawem współpracy między SOOIPP a Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości była wspólnie zrealizowana w 2017 roku XI edycja Letniej Szkoły Innowacji, w trakcie której odbyły się liczne spotkania między początkującymi i doświadczonymi pracownikami naukowymi a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Kolejnym obszarem tej współpracy jest angażowanie przez SOOIPP naukowców do współpracy w opiniowaniu propozycji aktów prawnych zgłaszanych przez organy centralnej administracji państwowej.

 

SOOIPP: Dziękuję za wypowiedź

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.