Szkoła Letnia Innowacji 2021 - edycja online

XIV SZKOŁA LETNIA INNOWACJI

edycja online

 
Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w gospodarce
przed i w trakcie pandemii 

2 - 3 września 2021 r.

 

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XIV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie  on-line.


Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe, administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

 

Temat przewodni XIV Szkoły Letniej Innowacji to „Polityka innowacyjna i aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w gospodarce przed i w trakcie pandemii”.

Zachęcamy do składania wystąpień i publikacji w następujących obszarach:


Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przed i w trakcie pandemii

 • Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
 • Start-ups, spin-offs, spin-outs
 • Industry 4.0 
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii
 • Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne na rzecz  innowacyjności MSP 

 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna 
 • Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
 • Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej 
 • Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
 • Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw
 • Przedsiębiorczość, postawy przedsiębiorcze przed i w trakcie pandemii

Przedsiębiorczość i modele przedsiębiorczości

 • Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Innowacje społeczne
   

W ramach SLI zorganizowana zostanie Kuchnia naukowa, w ramach, której przewidziana jest:

 • prezentacja doświadczonego promotora i recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych, 
 • wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich i doktorskich,
 • wskazówki co do wykorzystania baz danych Głównego Urzędu Statystycznego,
 • prezentacja narzędzi wspierających proces przygotowania badań, bibliografii i innych.

 Z uczestnikami swoimi doświadczeniami podzielą się doświadczeni pracownicy naukowi jak i młodzi naukowcy.

 

Rada Programowa

prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak (przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Robert Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof PO dr hab. inż Jarosław Mamala (Politechnika Opolska); prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab.  Anna Wójcik-Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr Joanna Rudawska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Bogdan Piasecki (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki), prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Anna Łaszkiewicz (Uniwersytet Łódzki), dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski), dr Anna Tórz (SOOIPP), Marzena Mażewska (SOOIPP).

 


Zespół organizacyjny

dr Joanna Rudawska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jrudawska@ujk.edu.pl  

dr Marek Tomaszewski – Uniwersytet Zielonogórski, m.tomaszewski@wez.uz.zgora.pl 

Joanna Szmigiel - SOOIPP, biuro@sooipp.org.pl  

 

 

 

Podsumowanie

W Szkole Letniej Innowacji w dniach 2 - 3 września 2021 r. w edycji online wzięło udział ponad 30 uczestników w pierwszym jak i w drugim dniu spotkania.

SLI rozpoczął wykład otwierający Designing, Biznes i Innowacje - Dr hab. Anny Łaszkiewicz prof. UŁ, dyrektor Akademickiego Centrum Disignu ASP w Łodzi.

Następnie wstępne wyniki badań nad Ośrodkami Innowacji i Przedsiębiorczości 2021 zaprezentowała Justyna Cięgotura – Ekspert Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Jak i w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się KUCHANIA NAUKOWA, a w niej webinary: 
 
 
 

Jak pisać, aby recenzenci nie mieli uwag? - prof.zw. dr hab. Andrzej H. Jasiński – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

GUS jako źródło informacji o innowacyjności w Polsce, jak korzystać z danych- Joanna Piotrowska, Główny Specjalista, Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Statystyczny w Szczecinie

6 najczęściej popełnianych błędów przy robieniu badań ilościowych - mgr Jarosław Chojecki – ekspert w Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Warszawska.

Studenci, doktoranci, pracownicy naukowi zaprezentowali wyniki prowadzonych badań, koncepcje prac doktorskich.

Program.

 

Do zobaczenia za rok!

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.