2022-05-30

Zapraszamy na XV Szkołę Letnią Innowacji 2022

Zarezerwuj termin, spotkaj się z nami!

Zarezerwuj termin, spotkaj się z nami!

Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wspólnie z Katedrą Marketingu i Katedrą Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrą Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Katedrą Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków innowacji i firm do udziału w XV Szkole Letniej Innowacji, która w tym roku odbędzie się w formie stacjonarnie w Łodzi.

 

5 - 6 września 2022r.

Łódź


Cel: budowa sieci partnerstwa na rzecz innowacyjności łączącej środowisko naukowe, administrację oraz instytucje otoczenia biznesu


Temat przewodni XV Szkoły Letniej Innowacji to

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ-INNOWACJE-ROZWÓJ

- stymulatory zmian społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie.


Obszary:

 • Konkurencyjność i innowacyjność MSP

Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
Start-ups, spin-offs, spin-outs
Industry 4.0 
Komercjalizacja wiedzy i technologii
 

 • Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne na rzecz  innowacyjności MSP 

Krajowa i regionalna polityka innowacyjna 
Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej, krajowej i międzynarodowej 
Ekosystemy innowacji i rola poszczególnych członków we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw
 

 • Przedsiębiorczość, postawy proprzedsiębiorcze 

Przedsiębiorczość i modele przedsiębiorczości
Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
Przedsiębiorczość społeczna
Innowacje społeczne

 

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami, profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich oraz praktykami z Ośrodków Innowacji.

 

Informacje organizacyjne

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Szkoły Letniej materiały seminaryjne, wyżywienie i dobrą atmosferę. 
Koszt noclegu we własnym zakresie.

 Zgłoszenie LINK

 

Terminy:

 • do 29.08.2022 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (rejestracja on-line) link
 • do 2.09.2022 r.- wniesienie opłaty konferencyjnej
 • Opłata należy uregulować na konto SOOIPP:
  Bank Zachodni WBK IV/O Poznań 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530

Tytuł SLI_2022_Imię i Nazwisko

 • do 30.09.2022 r. – nadsyłanie artykułów w języku polskim (dotyczy Wariantu III) – wytyczne do artykułów zostaną przesłane po dokonaniu rejestracji i opłaty na wskazane adresy e-mailowe.
 • do 30.11.2022 r. - recenzje
 • pierwszy kwartał 2023 - wydanie publikacji.

 

Zespół organizacyjny

dr Joanna Rudawska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, SOOIPP, jrudawska@ujk.edu.pl   (organizacja SLI)

dr Marek Tomaszewski – Uniwersytet Zielonogórski, SOOIPP, m.tomaszewski@wez.uz.zgora.pl   (publikacja)

Joanna Szmigiel - SOOIPP, biuro@sooipp.org.pl   (płatności)

Opłaty

Opłata za uczestnictwo (brutto):

Wariant 1. 

Uczestnictwo pasywne - 200,00 zł. Opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji, spotkaniach, dyskusji. Uczestnik otrzymuje certyfikat udziału pasywnego.


Wariant 2. 

Uczestnictwo aktywne z prezentacją – 400,00 zł. Opłata obejmuje uczestnictwo w konferencji, przedstawienie prezentacji w formie stacjonarnie, udział w spotkaniach, dyskusji, kolacji. Uczestnik otrzymuje certyfikat aktywnego udziału w konferencji.


Wariant 3.

Uczestnictwo aktywne z prezentacją i publikacją rozdziału monografii (20 pkt wg MNiSW) – 800,00 zł. Opłata obejmuje przedstawienie prezentacji w formie stacjonarnej, udział w spotkaniach, dyskusji, kolacji oraz publikację artykułu naukowego. Uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji, recenzowaną monografię naukową.

 

Warunkiem opublikowania artykułu jest wniesienie opłaty oraz uzyskanie pozytywnych recenzji.

Artykuły po pozytywnej recenzji będą mogły zostać zamieszczone w monografii pokonferencyjnej Wydawnictwo (20 pkt za rozdział zgodnie z listą MNiSW)  Monografia zostanie wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wymogi dla autorów: http://www.ow.uz.zgora.pl/dla-autorow/ 

Rada Programowa

prof. UŁ dr hab. Dariusz Trzmielak (przewodniczący, Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), Marzena Mażewska (SOOIPP), , prof. dr hab. Robert Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Jacek Guliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, SOOIPP), dr hab. Renata Lisowska prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), dr hab. inż Jarosław Mamala, prof. PO (Politechnika Opolska), dr hab. Aleksandra Nowakowska, dr hab. Edward Stawasz, prof UŁ (Uniwersytet Łódzki), prof UŁ (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Anna Łaszkiewicz (Uniwersytet Łódzki), dr Joanna Rudawska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, SOOIPP), dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski, SOOIPP).

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.