XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk
2022-05-17

XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk

 

Zapraszamy na

 

XXXIII Konferencję SOOIPP

Forum Menedżerów

 „Funkcjonowanie ośrodków innowacji w dobie nowych wyzwań i zagrożeń”

 

15-16 września 2022 r.

 

w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

 

Organizatorzy Konferencji

 

GPNT

Program

Dzień I

15 września 2022 r.

 

Godzina Tematyka Prelegenci
10.00-10.10

Otwarcie - przywitanie

Marzena Mażewska - Prezes Zarządu SOOIPP

Radosław Wika - Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

10.10-10.40

Wprowadzenie światowe kryzysy - czy i jaki mają wpływ na naszą działalność 

wystąpienia

Krzysztof  Gulda - ekspert ds. polityki innowacyjnej, Członek Zarządu UWRC sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Sesja I. Priorytety krajowe i regionalne a finansowanie rozwoju firm i ośrodków innowacji,

sesja poświęcona prezentacji założeń do finansowania wsparcia OI i MSP 

Moderatorzy: Jaśmina Zwierz - Project Manager, Gdański Park Naukowo Technologiczny, dr Anna Tórz - Wiceprezes SOOIPP, ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

10.40-11.30

 

Finansowanie rozwoju i innowacji w sektorze MSP w nowej perspektywie finansowej

prezentacja

Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Możliwe zaangażowanie ośrodków w realizację projektów i usług skierowanych do MSP

prezentacja

Karolina Lipińska - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11.30-12.10

Akredytacja ośrodków innowacji jako mechanizm zapewniający korzyści firmom i ośrodkom

debata

Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego

Marzena Mażewska – Prezes Zarządu SOOIPP

Łukasz Sztern - Inkubator Innowacyjności PW/CZIiTT 

Marcin Kowalski – Przewodniczący Rady EdTech Konfederacji Lewiatan

12.10-12.50

Przerwa lunch

Sesja II Europejski Zielony Ład i Transformacja Cyfrowa – strategia długoterminowa czy sprint?

 Zaangażowanie OI w realizację działań w obu obszarach dla rozwoju świadczonych przez siebie usług i wspieranie firm we wdrażaniu nowych technologicznie rozwiązań

Moderatorzy: dr Joanna Rudawska - Wiceprezes SOOIPP, Marek Winkowski - Członek Zarządu SOOIPP

12.50-13.05

Gotowość rezydentów parków i inkubatorów technologicznych do podejmowania nowych wyzwań technologicznych - wyniki badania SOOIPP

prezentacja

 

dr Joanna Rudawska – Wiceprezes SOOIPP

13.05-13.20

Rola IOB w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu

wystąpienie

Patryk Białas - Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

13.20-13.35

Cyfryzacja polskich MSP jak pomagać firmom

wystąpienie 

Krzysztof Krzysztofiak - Dyrektor Działu Parku Technologicznego, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

13.35-14.15

Wyzwania  i zagrożenia w unowocześnianiu sektora MSP

debata

Przedstawiciel Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Bartosz Józefowski - Wicedyrektor Działu Parku Technologicznego, Krakowski Park Technologiczny

Anna Różycka -  Zastępca Dyrektora Działu Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Patryk Białas - Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

14.15-14.50

Wsparcie OI we wdrażaniu zielonego ładu i Industry 4.0 w MSP dobre praktyki

prezentacje

 

Jerzy Bagiński - Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii

dr Justyna Adamska - Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego

14.50-15.10

Przerwa kawowa

15.10-15.30

Podpisanie porozumienia Centrów Transferu Technologii / platforma transferu technologii GUMed, PG, Uniwersytet Morski, UG

Sesja III Dobre praktyki w komercjalizacji badań naukowych w strategicznych obszarach polityki UE

sesja poświęcona promocji rezultatów działania uczelnianych Ośrodków Innowacji w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

15.30-17.00

Prezentacje  

Przedstawiciel CTT Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

mgr. inż. Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska

dr Katarzyna Waligóra Borek -  p.o. Dyrektora Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn - NanoTechIP Sp. z o.o.

dr Michał Borowy - Uniwersytet Warszawski program inkubacji 

17.15-18.30

Walne Zgromadzenie SOOIPP 

19.00

Uroczysta kolacja  (restauracja Piwnica Rajców w podziemiach Dworu Artusa)

 

Dzień II

16 września 2022 r.

 

 Godzina Tematyka Prelegenci

Sesja IV. Inkubacja i akceleracja jako instrumenty przyspieszające rozwój innowacyjnych projektów 

sesja ukierunkowana na wypracowanie stanowiska co do interpretacji zjawisk i pojęć w obszarze wspierania MSP przez OI służąca przygotowaniu  rekomendacji w zakresie kształtowania instrumentów finansowych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych

Moderator: Roman Niedzielski - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

9.30-10.00

Środowiskowe standardy działania Ośrodków innowacji w obszarze inkubacji i akceleracji

prezentacja

dr Anna Tórz - Wiceprezes SOOIPP, ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

10.00-10.50

Akceleracja a inkubacja - czym się różni, jakie kompetencje należy mieć, jakie wyzwania niosą dla ośrodków - doświadczenia

debata

Przedstawiciel PARP  

Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice"

Piotr Koral  - Prezes Zarządu Grupy Investin

Łukasz Rut - Dyrektor ds. Rozwoju Park Technologiczny Interior

Radosław Wika - Dyrektor, Gdański Park Naukowo-Technologiczny

10.50-11.10

Dyskusja

 
11.10-11.30

Przerwa kawowa

Sesja V Partnerstwo sposobem na rozwój i zwiększenie efektywności działania ośrodków

Moderator: Jaśmina Zwierz - Project Manager GPNT

11.30-11.50

Możliwości jakie stwarza partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach

wystąpienie

Elżbieta Książek - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego
11.50-12.10

Doświadczenia w poszukiwaniu partnerów do wspólnym przedsięwzięć w kraju i za granicą

prezentacja

Jarosław Parzuchowski - Prezes, Klaster ICT Interizon
12.10-13.00

Bariery i ograniczenia w tworzeniu/przystępowaniu do partnerstw, jak im przeciwdziałać?

debata

Anna  Borkowska - Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego

Radosław  Wika -  Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego

Artur Siczek -  Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "Świerk", Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Marek Cieślak - Prezes Zarządu Bionanopark 

13.00-13.40

Przerwa lunch

Sesja VI Funkcjonowanie ośrodków w sytuacjach krytycznych – dobre praktyki 

Moderator: Marzena Mażewska - Prezes Zarządu SOOIPP

13.40-14.00

Wsparcie realizowanej przez OI w zmianach modeli biznesowych na rzecz przedsiębiorstw dotkniętych sytuacjami kryzysowymi

prezentacja

dr inż. Piotr Kubiński- Dyrektor Biura Strategii i Marketingu, DOZAMEL sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym

14.00-14.40

Działania związane z falą uchodźców z Ukrainy

Inkubacja i zatrudnienie w ośrodkach uchodźców z Ukrainy - propozycje programów wspierających

prezentacja

Odpowiedzialność społeczna biznesu w czasie pandemii

prezentacja

Łukasz Rut -  Dyrektor ds. Rozwoju Park Technologiczny Interior

 

Justyna Pater-Synówka  - Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków Wrocławskiego Parku Technologicznego

14.45-15.00      ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgodnie z naszą dotychczasową praktyką dla członków indywidualnych i wspierających przewidzieliśmy zniżkę w opłacie za Konferencję.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest podstawą do wystawienia faktury.

 

Zapraszamy do rejestracji!

  

Formularz zgłoszeniowy LINK

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro SOOIPP (pon.-czw., w godz.: 10.00-15.00)

tel.: ​+48 503 075 167

e-mail: biuro@sooipp.org.pl

 

Do zobaczenia!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.