XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk
2022-05-17

XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk

 

Zapraszamy na

 

XXXIII Konferencję SOOIPP

Forum Menedżerów

 „Funkcjonowanie ośrodków innowacji w dobie nowych wyzwań i zagrożeń”

 

15-16 września 2022 r.

 

w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 

GPNT

PATRONAT HONOROWY

    

PROGRAM

Dzień I

15 września 2022 r.

 

Godzina Tematyka Prelegenci
10.00-10.10

Otwarcie - przywitanie

Marzena Mażewska - Prezes Zarządu SOOIPP

Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10.10-10.40

Światowe kryzysy  i ich wpływ na działalność Ośrodków Innowacji

(wystąpienia)

Krzysztof  Gulda - ekspert ds. polityki innowacyjnej, Członek Zarządu UWRC sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala - Prezes Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu

Sesja I. Priorytety krajowe i regionalne a finansowanie rozwoju firm i ośrodków innowacji,

sesja poświęcona założeniom finansowania wsparcia Ośrodków Innowacji i MŚP 

Moderatorzy: Jaśmina Zwierz - Project Manager, Gdański Park Naukowo Technologiczny, dr Anna Tórz - Wiceprezes SOOIPP, ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

10.40-11.30

 

Finansowanie rozwoju i innowacji w sektorze MŚP w nowej perspektywie finansowej

(wystąpienia)

Marta Mioduszewska – Zastępca Dyrektora Departamentu
Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Prezentacja PDF)

Anna Forin - Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Prezentacja PDF)

 Pomorski ecosystem innowacji – możliwości do współpracy dla IOB

(wystąpienie)

dr Karolina Lipińska- Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Departament Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Prezentacja PDF)

11.30-11.45 Wystąpienie przedstawiciela EBN - European Business & Innovation Centre Network Florian Sora – Certification & Impact Manager (Prezentacja PDF)
 11.45-12.10

Akredytacja ośrodków innowacji jako mechanizm zapewniający korzyści firmom i ośrodkom

(debata)

dr Agata Wancio - Zastępca Dyrektora Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Anna Marzec - Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Marzena Mażewska – Prezes Zarządu SOOIPP

Łukasz Sztern - Inkubator Innowacyjności PW/CZIiTT 

Marcin Kowalski – Przewodniczący Rady EdTech Konfederacji Lewiatan

12.10-12.45

Lunch

Sesja II Europejski Zielony Ład i Transformacja Cyfrowa – strategia długoterminowa czy sprint?

 Zaangażowanie Ośrodków Innowacji w realizację działań w obu obszarach dla rozwoju świadczonych przez siebie usług i wspieranie firm we wdrażaniu nowych technologicznie rozwiązań

Moderatorzy: dr Joanna Rudawska - Wiceprezes SOOIPP, Marek Winkowski - Członek Zarządu SOOIPP

12.45-12.55

Gotowość rezydentów parków i inkubatorów technologicznych do podejmowania nowych wyzwań technologicznych - wyniki badania SOOIPP

(wystąpienie)

 

dr Joanna Rudawska – adiunkt, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wiceprezes SOOIPP (Prezentacja PDF)

12.55-13.10

Rola IOB w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu

(wystąpienie)

Patryk Białas - Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

13.10-13.25

Cyfryzacja polskich MŚP - formy pomocy przedsiębiorstwom

(wystąpienie) 

Krzysztof Krzysztofiak - Dyrektor Działu Parku Technologicznego, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. (Prezentacja PDF)
13.25-14.00

Wyzwania  i zagrożenia w unowocześnianiu sektora MŚP

(debata)

dr Anna Pająk - Z-ca Dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Bartosz Józefowski - Zarządzający hub4industry.pl – EDIH Krakowskiego Parku Technologicznego

Patryk Białas - Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.

Piotr Józefiak - p.o. Dyrektora Działu Regionalnego Hubu Innowacji Cyfrowych, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.

14.00-14.30

Wsparcie Ośrodków Innowacji we wdrażaniu zielonego ładu i Industry 4.0 w MSP dobre praktyki

(wystąpienia)

Jerzy Bagiński - Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii (Prezentacja PDF)

dr Justyna Adamska - Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Prezentacja PDF)

14.30-14.50

Przerwa kawowa

14.50-15.10

Przedstawienie porozumienia o współpracy pomorskich ośrodków innowacji oraz transferu wiedzy i technologii

Sesja III Dobre praktyki w komercjalizacji badań naukowych w strategicznych obszarach polityki UE

Sesja poświęcona promocji rezultatów działania uczelnianych Ośrodków Innowacji w zakresie komercjalizacji rozwiązań naukowych

Moderator: prof. dr hab. Dariusz Trzmielak

15.10-17.00

Wystąpienia

Jacek Wawrzynowicz - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

mgr. inż. Damian Kuźniewski - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Politechnika Gdańska

dr Katarzyna Waligóra-Borek -  p.o. Dyrektora Centrum Transferu Technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Tomasz Chyrek - radca prawny, zastępca dyrektora Centrum Transferu i Technologii, Uniwersytet Gdański

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn - NanoTechIP Sp. z o.o.

17.00-19.00

Walne Zgromadzenie SOOIPP 

20.00

Uroczysta kolacja  (restauracja Piwnica Rajców w podziemiach Dworu Artusa)

 

Dzień II

16 września 2022 r.

 

 Godzina Tematyka Prelegenci

Sesja IV. Inkubacja i akceleracja jako instrumenty przyspieszające rozwój innowacyjnych projektów 

sesja ukierunkowana na wypracowanie stanowiska co do interpretacji zjawisk i pojęć w obszarze wspierania MSP przez OI służąca przygotowaniu  rekomendacji w zakresie kształtowania instrumentów finansowych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych

Moderator: Roman Niedzielski - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

9.30-9.50

Środowiskowe standardy działania Ośrodków Innowacji w obszarze inkubacji i akceleracji

(wystąpienie)

dr Anna Tórz - Wiceprezes SOOIPP, ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (Prezentacja PDF)

9.50-10.40

Akceleracja a inkubacja - czym się różnią, jakie wyzwania niosą dla ośrodków - doświadczenia

(debata)

Marcin Seniuk - Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  

Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice"

Piotr Koral - Prezes Zarządu Grupy Investin

Łukasz Rut - Dyrektor ds. Rozwoju Park Technologiczny Interior

Radosław Wika - Dyrektor, Gdański Park Naukowo-Technologiczny

10.40-10.55

Program inkubacji i akceleracji Uniwersytetu Warszawskiego

      dr Michał Borowy - Uniwersytet Warszawski (Prezentacja PDF)
10.55-11.15

Dyskusja

 
11.15-11.30

Przerwa kawowa

Sesja V Partnerstwo sposobem na rozwój i zwiększenie efektywności działania ośrodków

Moderator: Jaśmina Zwierz - Project Manager GPNT

11.30-11.50

Możliwości jakie stwarza partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach

(wystąpienie)

Elżbieta Książek - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Prezentacja PDF)
11.50-12.05

Doświadczenia w poszukiwaniu partnerów do wspólnym przedsięwzięć w kraju i za granicą

(wystąpienie)

Jarosław Parzuchowski - Prezes, Klaster ICT Interizon (Prezentacja PDF)
12.05-12.20

Współpraca MON z Instytucjami Otoczenia Biznesu

płk Michał Żołnierowicz - Departament Innowacji, Ministerstwo Obrony Narodowej (Prezentacja PDF)
12.20-13.00

Bariery i ograniczenia w tworzeniu/przystępowaniu do partnerstw, jak je pokonywać?

(debata)

Anna  Borkowska - Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego

Anna Różycka - Zastępca Dyrektora Działu Parków Naukowo-Technologicznych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Artur Siczek -  Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego "Świerk", Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Marek Cieślak - Prezes Zarządu Bionanopark 

13.00-13.40

Lunch

Sesja VI Funkcjonowanie ośrodków w sytuacjach krytycznych – dobre praktyki 

Moderator: Marzena Mażewska - Prezes Zarządu SOOIPP

13.40-14.00

Wsparcie realizowanej przez OI w zmianach modeli biznesowych na rzecz przedsiębiorstw dotkniętych sytuacjami kryzysowymi

(wystąpienie)

dr inż. Piotr Kubiński- Dyrektor Biura Strategii i Marketingu, DOZAMEL sp. z o.o. – podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym (Prezentacja PDF)

14.00-14.40

Inkubacja i zatrudnienie w ośrodkach uchodźców z Ukrainy - propozycje programów wspierających

(wystąpienie)

Odpowiedzialność społeczna biznesu w czasie pandemii

(wystąpienie)

Łukasz Rut -  Dyrektor ds. Rozwoju Park Technologiczny Interior (Prezentacja PDF)

 

Justyna Pater-Synówka - Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków Wrocławskiego Parku Technologicznego (Prezentacja PDF)

14.45-15.00      ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgodnie z naszą dotychczasową praktyką dla członków indywidualnych i wspierających przewidzieliśmy zniżkę w opłacie za Konferencję.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest podstawą do wystawienia faktury.

 

Zapraszamy do rejestracji!

  

Formularz zgłoszeniowy LINK

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro SOOIPP (pon.-czw., w godz.: 10.00-15.00)

tel.: ​+48 503 075 167

e-mail: biuro@sooipp.org.pl

 

Do zobaczenia!

PRELEGENCI I MODERATORZY:

PRELEGENCI I MODERATORZY:

Posiada 18-letnie doświadczenie we wspieraniu współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim w zakresie wdrażania innowacji. Specjalistka w dziedzinie marketingu, nowoczesnej komunikacji, zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz liczne kontakty w sieciach ośrodków innowacji. Certyfikowany Innovation Coach oraz trener w obszarze nowoczesnych narzędzi marketingowych, biznesu oraz innowacyjności. Na co dzień praktyk z zakresu zarządzania, komunikacji i projektów.

Ekspert w zakresie przygotowywania i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadający szerokie kompetencje i osiągnięcia w zarządzaniu transferem technologii oraz komercjalizacją wyników prac B+R, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego oraz efektywnego rozwoju przedsiębiorstw. Posiada dużą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych, modelowania finansowego oraz przygotowywania studiów wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy UE.  Zaangażowany w procesy zwiększania efektywności działalności IOB poprzez monitorowanie i korygowanie jakości świadczonych usług oraz doskonalenie standardu ich świadczenia.

 

Ekolog, społecznik i radny miasta Katowice. Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej, Akademia Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Warszawskiego. Od szeregu lat zajmuje się rozwojem regionalnym, rozwojem technologicznym, transferem i komercjalizacją technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem inkubatorów i parków technologicznych oraz zarządzania projektami europejskimi.

 

Od 2015 roku związana zawodowo z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transferu technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi.  Odpowiada za pozyskane dla uczelni fundusze krajowe i międzynarodowe w zakresie komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych oraz w zakresie pobudzania przedsiębiorczości studentów. Koordynowała działania związane z przystąpieniem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako Associate Partner EIT Health do European Instytute of Innovation and Technology.  Aktywnie uczestniczy w działaniach spółki celowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i rozwijania ekosystemu wsparcia innowacji w Gdyni i w regionie pomorskim. Zaangażowana w liczne inicjatywy sieciujące pomorskie instytucje otoczenia biznesu (m. in. przedsięwzięcie TRIPOLIS, mające na celu profesjonalizację działalności IOB na rzecz przedsiębiorców), a także stymulujące rozwój MŚP w innowacyjnych branżach gospodarki (Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, Pomorski Broker Eksportowy). Propagatorka idei Smart City i rozwiązań przemysłu 4.0 w samorządach. Jurorka w wielu konkursach skierowanych do przedsiębiorców, naukowców i studentów. Członkini Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej.

Innovation Coach – doradca dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Koordynator i trener programów akceleracyjnych Inkubatora UW, takich jak: Spin-off Academy, Move On, Starter, czy Digital Health. Wieloletnie doświadczenie w transferze technologii – life science. Specjalizuje się w innowacjach i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Opracował oraz sprawował nadzór autorski nad realizacją projektów o łącznej wartości blisko 1 mln euro, służących współpracy nauka-biznes, audytom technologicznym, badaniu potrzeb rynku, stworzeniu ofert wdrożeniowych oraz realizacji prac przedwdrożeniowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych. 

Radca prawny, od 2012 roku związany zawodowo z ochroną interesów polskich przedsiębiorców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prawnej ochronie własności intelektualnej, świadczonej zarówno podmiotom gospodarczym, jak i w sektorze samorządowym. Doradzał szeregowi podmiotów funkcjonujących między innymi na rynku technologicznym, zabezpieczając interesy wynalazców. Na obecnie zajmowanym stanowisku zajmuje się przede wszystkim prawnymi aspektami komercjalizacji, jak również wspiera spółkę celową Uniwersytetu Gdańskiego oraz powołane z jej udziałem podmioty gospodarcze.

Doświadczony menedżer i prawnik. Ekspert w zakresie zarządzania inwestycjami. Od ponad 30 lat pracuje w administracji publicznej specjalizując się w sprawach gospodarczych i rozwoju inwestycji. Od 2006 do 2011 r. pełnił funkcję Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jako Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi zarządzał między innymi wydziałami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie nowych inwestorów. Odpowiedzialny był również za politykę rozwoju i inwestycji w mieście. Od 2016 roku jako Prezes Bionanoparku wspiera rozwój innowacyjnego biznesu oraz promuje komercjalizację wiedzy i badań w regionie łódzkim, we współpracy z uczelniami wyższymi.

Projektuje i wdraża wsparcie rozwoju: usług dla MSP, przedsiębiorczości i innowacji, instytucji otoczenia biznesu i ich sieci. Od programów Phare po fundusze strukturalne UE (EFRR, EFS) zrealizowała setki projektów dla ośrodków wpierania biznesu i innowacji, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, instytucji rynku pracy, administracji rządowej i samorządowej, MSP. Opracowywała i prowadziła programy info-doradcze, szkoleniowe, networkingowe. Koordynowała współpracę ponad 200 usługodawców dla MSP i ich grup. Określała i weryfikowała standardy organizacyjne i jakości świadczenia usług dla MSP przez te organizacje i ich konsultantów. Obecnie przygotowuje i wdraża instrumenty konkursowe dla tysięcy MSP w obszarze: B+R, wdrożeń innowacji, cyfryzacji, wzornictwa, ochrony własności przemysłowej, i granty pilotażowe na rzecz: CSR, B+R, seal of excellence, designu

Fizyk, przedsiębiorca, strateg w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant w firmach doradczych i organizacjach międzynarodowych. Posiada unikalne, wszechstronne doświadczenie zdobyte we wszystkich sektorach trójkąta wiedzy. Związany od zawsze z Uniwersytetem Warszawskim, współtwórca Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, a od 2016 członek Zarządu UWRC sp. z o.o. (spółka celowa UW), która wspiera tworzenie i rozwój akademickich spinoff’ów. Od ponad 20 lat zaangażowany w budowanie systemu innowacji w Polsce, rozwój współpracy na styku nauki i przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych, strategii i rozwoju organizacji przyjaznych innowacjom, poszukiwaniu kapitału na rozwój przedsiębiorstw, tworzeniu i wdrażaniu instrumentów wspierania innowacji na poziomie krajowym i regionalnym. Swoje doświadczenie wykorzystuje także we współpracy z Komisją Europejską i firmami doradczymi.

Od 2006 r. związany z projektami unijnymi w obszarze wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Od 2013 r. pełni rolę konsultanta ośrodka Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., odpowiedzialny m.in. za realizację usług z zakresu wspierania zarządzania innowacjami (w tym cyfrowymi) i analiz modeli biznesowych. W latach 2020 – 2022 manager Sekcji Wspierania Cyfryzacji Regionalnej Gospodarki w TARR S.A. odpowiedzialny za rozwój IoT North Poland Hub. Absolwent kierunków: ochrona środowiska i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w WSB.

Zajmuje się innowacjami technologicznymi od 2013r. Wicedyrektor Działu Parku w Krakowskim Parku Technologicznym. Najpierw kierował Inkubatorem Technologicznym w Krakowie, później zasiadał w zarządzie funduszu inwestycyjnego. Tworzył i zarządzał programem akceleracyjnym dla startupów przemysłowych KPT ScaleUp. Obecnie buduje hub4industry czyli hub innowacji cyfrowych dla przemysłu. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z korporacjami i startapumi technologicznymi. Ambasador regionalny fundacji Startup Poland i współtwórca startupowej organizacji parasolowej w Krakowie #omgkrk. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłada na studiach MBA w KSB UEK oraz na AGH.

Ekspert z zakresu doboru partnerów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych. Posiada 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi inwestycjami (m.in. w branży technologicznej, w sektorze kultury, w branży usługowej i nieruchomości), w tym opartymi o mechanizm partnerstwa publiczno - prywatnego. 10 lat doświadczenia z procesami akceleracji i inkubacji innowacyjnych projektów technologicznych, wsparcia dla zespołów startupów, inwestycji kapitałowych w wytypowane spółki technologiczne z różnych branż. Posiada bogate doświadczenie w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału prywatnego jak i publicznego, znajomości krajowych i europejskich programów grantowych i inwestycyjnych. Bliska współpraca z gronem prywatnych inwestorów, w tym partnerów amerykańskich w zakresie inwestycji kapitałowych na rynku polskim i CEE.

Prezes zarządu Human Partner, świadczącej usługi szkoleniowo – doradcze za pomocą narzędzi cyfrowych. Firma jest laureatem nagrody Komisji Europejskiej - VET Excellence Awards 2018. Jest współzałożycielem Rady EdTech przy Konfederacji Lewiatan oraz jej przewodniczącym. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem biznesowym. Jest certyfikowanym konsultantem Facilitation Foundation (certyfikat APMG International). Aktywnie zaangażowany w rozwój ekosystemu na rzecz innowacji. Współpracuje z wieloma organizacjami biznesowymi odpowiedzialnymi za wspieranie innowacyjności (m.in. Klaster ITCorner). Członek European Digital Education Hub przy Komisji Europejskiej. Jako ekspert uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum GovTech oraz Grupie ds. KIS 12 Inteligentne technologie kreacyjne przy MRiT. Jest zastępcą członka w Komitecie Monitorującym POIR oraz Pre-Komitecie Monitorującym FENG. 

Od 26 lat w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Odpowiadała za proces tworzenia strategii rozwoju PPNT. Była konsultantką dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie finansowania działalności B+R+I oraz transferu technologii. Od 20 lat specjalizuje się w kwestiach regionalnej polityki innowacji oraz instrumentów transferu wiedzy.  Uczestniczyła w opracowaniu, następnie w ewaluacji strategii RIS i RS3 dla Wielkopolski i innych województw. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Innowacyjnych Regionów Europy w Luksemburgu. W latach 2008-2014 zastępca dyrektora PPNT. Uczestniczy, w tym koordynuje, w licznych projektach międzynarodowych dotyczących wspierania innowacji. Była członkiem rad nadzorczych innowacyjnych start-upów.

Od 27 lat pełni różnorodne role doradcy, trenera biznesowego (Master of Business Training), nauczyciela akademickiego oraz eksperta w zakresie instytucji wsparcia biznesu, innowacji i zarządzania infrastrukturą przemysłową, a od 17 lat jest praktykiem biznesu – menedżerem odpowiedzialnym za strategię i marketing. Obecnie również: Wiceprzewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia i moderator prac nad Strategią Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”; Inicjator i współtwórca krajowej sieci współpracy parków przemysłowych; Członek Rady Konsultacyjnej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej; Konsultant ds. Transferu Technologii i Innowacji. W latach 2013-2020 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr ds. Współpracy z Gospodarką.

Od 2009 r. odpowiada za komercjalizację i zarządzanie wynikami prac intelektualnych opracowanymi w Politechnice Gdańskiej. W latach 2013-2020 jako Vice prezes EXCENTO sp. z o.o. współuczestniczył w utworzeniu 8-miu spółek spin-off, pełnił również funkcję przewodniczącego komitetu inwestycyjnego akceleratora biznesowego „e-Pionier”. Jest współzałożycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. W 2020 został powołany do zespołu doradczego Ministra Edukacji i Nauki ds. ewaluacji transferu wiedzy i technologii. Pełni również funkcję członka Rady Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 2015 roku ukończył staż w Cambridge University („Top 500 Innovators”).

Od 2000 roku zajmuje się kształtowaniem krajobrazu gospodarczego województwa pomorskiego jako osoba odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Obecnie koordynuje prace związane z Regionalną Strategią Innowacji, jak również odpowiada za realizację regionalnych programów strategicznych w zakresie gospodarki oraz efektywności energetycznej. Członkini zespołu ds. polityki klastrowej przy Ministerstwie Pracy, Rozwoju i Technologii oraz Pomorskiej Rady Inwestycyjnej. Publikuje i prowadzi wykłady w zakresie zarządzania projektami, procesów innowacyjnych oraz funduszy UE.

Polski naukowiec, wynalazca, informatyk z zamiłowania, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca i mechanik z zawodu. Profesor nauk inżynieryjno-technicznych. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o. o. budując strukturę oraz wizję Spółki opartą o autorską strategię M. I. N. D. opisującą kompleksowo obszar działalności Parku, ale także wsparcie od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. Jako nauczyciel akademicki jest związany z Politechniką Opolską od 1996 roku. Autor i współautor ponad 190 publikacji naukowych oraz 11 patentów zorientowanych m.in. wokół zainteresowań związanych z motoryzacją oraz silnikami spalinowymi

Główny Specjalista w Wydziale Regionalnego Systemu Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Koordynatorka systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu oraz współpracy pomiędzy IOB, samorządem województwa i przedsiębiorcami, w tym organizatorka spotkań w ramach Forum IOB. Uczestniczka projektu grantowego skierowanego dla Partnerstw IOB z zakresu profesjonalizacji i integracji usług proinnowacyjnych dedykowanych MŚP (zespół merytoryczny nadzorujący projekt).

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i  iIOB.  Posiada 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań.

Posiada 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu działań w zakresie badań i innowacji w tym w ramach POIG, POIR, wypracowywaniu instrumentów w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 w ramach programu tj. Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Obecnie do zakresu zadań jako Zastępcy Dyrektora należy programowanie zakresu wsparcia w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, w ramach POIR oraz FENG dla działań dotyczących przedsiębiorców oraz naukowców, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu środków w ramach PO IG, PO IR oraz FENG a także koordynacja działań dotyczących synergii z programem Horyzont Europa. 

Z PPNT Fundacji UAM związany od 2011 roku, obecnie kieruje Zespołem Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych. Odpowiada za realizację procesów inwestycyjnych w przedsięwzięcia technologiczne z branży chemicznej, biotechnologicznej i ICT oraz nadzór nad spółkami portfelowymi, realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Jest doświadczonym trenerem w zakresie modeli biznesowych, biznesplanów oraz rozwijania kreatywności. Z ramienia Fundacji UAM pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach IC Solutions i KPMP Solutions. 

W Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości odpowiada za koordynację współpracy z Krajową Siecią Hubów Innowacji Cyfrowych oraz realizację projektów wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw. Projektuje i prowadzi szkolenia w zakresie dojrzałości transformacyjnej firm. Koordynator i członek Rady Programowej Konkursu Fabryka Przyszłości. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów biznesowych i badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. zagadnień przemysłu 4.0, foresightu oraz budowania kompetencji organizacyjnych z wykorzystaniem metod studiów nad przyszłością.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informatycznie”. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo - rozwojowymi z branży informatycznej. Członek Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej oraz Rady Programowej Regionalnego Programu Strategicznego. Jeden z inicjatorów powołania Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, jednego z polskich kandydatów na European Digital Innovation Hubs.

Od ponad 20 lat zaangażowana w rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współpracowała z samorządami i IOB przy obsłudze zarówno dużych projektów inwestycyjnych, jak i realizowanych przez MŚP. Posiada doświadczenie w budowaniu relacji biznesowych, wspieraniu rozwoju firm i zarządzaniu projektami unijnymi. Obecnie odpowiedzialna za Bałtycki Port Nowych Technologii, członek zespołu oceniającego wnioski firm zainteresowanych wejściem do Parku Konstruktorów w Gdyni, uczestniczy w realizacji projektu URBAN TECH.

Przez wiele lat zawodowo związana z Kieleckim Parkiem Technologicznym, kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator metodyki Design Thinking, Lean Management, zarządzania projektami. 15 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi konsorcjami w zakresie startupów, innowacji społecznych, digitalizacji, podnoszenia kwalifikacji. Ekspert w projektach dot. ekosystemów wsparcia innowacji, m.in. koncepcji parków na Ukrainie, Uzbekistanie. Autorka licznych publikacji dotyczących innowacji, ośrodków innowacji, transferu technologii, orientacji przedsiębiorczej firm.

Certyfikowany Trener Biznesu. Doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie kapitału społecznego firm startup. Zastępca dyrektora ds. rozwoju Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Dyrektor Parku Technologicznego Interior. Koordynator projektu „Lubuski Bon na innowacje” największego w historii regionu projektu grantowego współpracy nauki i biznesu. Ekspert ds. innowacyjności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Centrum Polska Cyfrowa. Ekspert ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz ds. startupów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ambasador Fundacji Startup Poland. Specjalizuje się w transferze technologii, współpracy nauki i biznesu, rozwoju firm startup i kooperacji biznesowej. Maratończyk, podróżnik i taternik.

Od kilkunastu lat zawodowo związany z obszarem programowania i wdrażania inicjatyw finansowanych ze środków europejskich. W PARP od 2008 r. współtworzy i wdraża publiczne instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w oparciu o nowe produkty oraz współpracę z ośrodkami innowacji. Jako dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów od 2017 r. współpracuje z czołowymi krajowymi akceleratorami i inkubatorami. Odpowiada za realizację projektów akceleracji startupów we współpracy z korporacjami - Scale UP, największy publiczny program inkubacji - Platformy startowe dla nowych pomysłów w Polsce Wschodniej i pierwszy publiczny program wizowy dla zagranicznych startupów – Poland Prize. Nadzoruje realizację pilotażowych instrumentów PARP wspierających i kreujących krajowy ekosystem startupowy. Aktualnie bierze udział w projektowaniu oraz opiniowaniu instrumentów nadchodzącej perspektywy finansowej UE, w szczególności rozwijających środowisko przyjazne innowacjom.

Bierze czynny udział od 2018 r. w realizacji największych projektów B+R prowadzonych przez NCBJ (m.in. „Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” oraz projekt PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach). Ma duże doświadczenie we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu nad akceleracją biznesów małych i średnich polskich firm o wysokim stopniu innowacyjności, głównie z branży wysokich kosmicznych, jak również czynnie uczestniczy w programach akceleracyjnych inicjowanych przez regionalne instytucje z otoczenia biznesu. W pracy codziennej koordynuje proces transferu innowacyjnych technologii ze świata nauki, głównie nauk fizycznych, do szeroko rozumianego przemysłu.

W EBN pełni funkcję Certification& Impact Manager i odpowiada za European and Business Innovation Centres (EU|BICs) Community Impact oraz za proces akredytacji EU|BIC Certification. Był kierownikiem projektów EBN w obszarach inteligentnej produkcji, zrównoważonej turystyki, inteligentnych miast i nowatorskiego magazynowania energii. Ma głębokie zrozumienie francuskich i europejskich ekosystemów innowacji, ściśle współpracując z organizacjami wsparcia biznesu na poziomie europejskim. Ukończył studia magisterskie z zakresu innowacji i transferu technologii na Uniwersytecie Paris-Saclay, w obszarze innowacji w biznesie, przedsiębiorczości, polityki, administracji publicznej i komunikacji.

Praktyk w zakresie pomocy publicznej i de minimis. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialna m.in. za prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i de minimis w ramach POIG 2007 – 2013 oraz projektów regionalnych, członek zespołu opiniującego wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Na co dzień wspiera firmy Wrocławskiego Parku Technologicznego prowadzące działalność badawczo - rozwojową lub innowacyjną w zakresie aplikowania o wsparcie na projekty z FE. Buduje długofalowe relacje ze środowiskiem biznesu i nauki.

Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (m.in. Scale-up Champions, Program InQbacji) oraz funduszy krajowych. Mentor w międzynarodowych hackathonach i programach akceleracyjnych – Data4Healthy Recovery, Eu:Africa The Journey. Ekspertka i konsultantka w zakresie tworzenia oferty merytorycznej, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych pracująca dla ministerstw, samorządów i Banku Światowego. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej.

Od kilkunastu lat realizuje zadania związane z rozwojem innowacyjności gospodarki. Obecnie koordynuje w MRiT prace związane z polityką technologiczną i polityką innowacyjności oraz prowadzeniem współpracy międzynarodowej w tym obszarze. Odpowiada m.in. za opracowywanie i testowanie nowych instrumentów na rzecz wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Troszczy się o ekosystem innowacji, w tym proinnowacyjne rozwiązania legislacyjne oraz działania wspierające transfer wiedzy i współpracę (m.in. w ramach polityki klastrowej). Z zamiłowania ekonomista-badacz w tematyce ekonomii międzynarodowej oraz ekonomii innowacji.

Ekspert w zakresie transferu technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, broker innowacji. Autor wielu implementacyjnych modeli biznesowych transferu wyników B+R oraz asysty przedwdrożeniowej i akceleracyjnej dla przedsiębiorców. Współautor kilku koncepcji aplikacji komputerowych wdrożonych na rynku. Kierował ponad 200 procesami komercjalizacji i wdrażania technologii oraz kilkunastoma projektami B+R. Koordynator 71 projektów prac przedwdrożeniowych. Prowadził i moderował liczne szkolenia i seminaria związane z kreowaniem innowacji, transferem wiedzy i komercjalizacją. Autor publikacji „Vademecum transferu technologii” (2020 r.).

Obecnie w NanoTechIP sp. z o. o. (spółka celowa Instytut Fizyki PAN), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0, broker innowacyjności, mediator i prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i kontraktach międzynarodowych. Od 20 lat współpracuje z grupami naukowymi i przedsiębiorstwami w związku z przygotowywaniem umów, prowadzeniem negocjacji, zakładaniem i prowadzeniem spółek.  Jest założycielem i byłym  dyrektorem Biura IPR-PB w Brukseli oraz członkiem ASTP. Wspiera sektor B+R w związku z realizowanymi międzynarodowymi projektami dofinansowanymi zarówno z funduszy krajowych (dawne: strukturalnych, POIG, POIR) jak i międzynarodowych (Horyzont od FP5-H2020 czy  Interreg). 

Z wykształcenia ekonomista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej potwierdzone realizacją kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych oraz doświadczeniem w zarządzaniu zespołami projektowymi. Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy, w tym europejskich. Praktyk w transferze technologii oraz w realizacji projektów B+R. Twórca programów akceleracyjnych i inkubacyjnych m.in. w ramach projektu scale-up Space3ac Intermodal Transportation. Obecnie pełni obowiązki Dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz jest członkiem Rady Pomorskiego Klastra ICT Interizon.

Prezes zarządu WIN TECH Consulting sp z o.o. Przez 15 lat wiceprezes zarządu, dyrektor d.s. Inwestycji, Badań i Rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Był ekspertem lokalnym Banku Światowego, przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wiceprzewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2007 r. do 2020 przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, członek Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego, członek Rady ZIT dla obszaru Wrocławia. Autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Absolwentka prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Obecnie zajmuje się wspieraniem start-upów  w rozwoju projektów badawczo-rozwojowych poprzez świadczenie i organizację usług doradczych w zakresie prezentacji projektów biznesowych oraz zarządzania w przedsiębiorstwie. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na podyplomowych studiach menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wykorzystuje jako mentor biznesowy, ekspert w zakresie wystąpień publicznych, kierownik programowy konferencji dla środowiska star-upowego i biznesu, przewodniczący komisji oceniającej przedsiębiorstwa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a także juror w konkursach dla start-upów.

Obecnie naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji MON. Wcześniej pełnił funkcję Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za naukę i technologie oraz uzbrojenie w Pionie Polityki i Zdolności, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Koordynuje proces przystąpienia Polski do Sojuszniczego Akceleratora Innowacji Obronnych oraz Funduszu Innowacyjności NATO. Odpowiada również za realizację międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie obronności realizowanej w ramach NATO, Unii Europejskiej oraz kontaktów bilateralnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Do pozostałych obszarów jego specjalizacji należą proces planowania obronnego NATO, udział Polski w Europejskim Funduszu Obronny, rozwój nowych i przełomowych technologii (EDT), współpraca ze start-upami i instytucjami otoczenia biznesu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.